16.04.2021

Piątek 16.04.2021r.

 1. Zabawa „Rowerkiem po parku”. Dziecko kładzie się na plecach. Naśladuje jazdę rowerkiem, słuchając poleceń R.: Jedziemy alejką po parku, spokojnie, wolno. Jedziemy pod górę, powoli, trudno jest nam pedałować. Zjeżdżamy z górki, szybko pedałujemy. Rozwijanie percepcji słuchowo-ruchowej.
 2. Rodzaj zajęć: zajęcia matematyczne.

Temat: Prawa strona.

Cele: – doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej strony – rozwijanie percepcji słuchowo-ruchowej – kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Przebieg zajęć:

 • R. pyta dziecko: Jaki dzień będzie jutro? Jaki dzień będzie po sobocie? Jaki dzień był przed piątkiem?
 • R. zawiązuje dziecku na prawej ręce kolorową tasiemkę. Następnie podaje prawą dłoń dziecku. (Wita się z nim).
 • R. prosi dziecko, aby podniosło do góry prawą rączkę, opuściło ją i podniosło drugą rączkę, bez tasiemki.
 • Zabawa „Co znajduje się po twojej prawej stronie?”. Dziecko wymienia przedmioty w pokoju, które znajdują się po jego prawej stronie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
 • Zabawa „Zrób to, co powiem”. Dziecko wykonuje polecenia R., np.: Dwa kroki do przodu! Jeden krok w prawą stronę! Dwa kroki w drugą stronę!

Zabawa „Wałeczki z plasteliny”. Dziecko wykonuje z plasteliny cienkie wałeczki i wykleja nimi, po obwodzie, narysowane na kartce figury geometryczne. Kształtowanie motoryki małej.

15.04.2021

 1. Zabawa „Prawa strona”. Dziecko wymienia nazwy przedmiotów, które znajdują się po jego prawej stronie. Rozwijanie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności rozpoznawania prawej strony.
 2. Zabawa „Narysuj według wzoru”. Dziecko siedzi przy stoliku i wykonuje polecenia R.: Połóż kartkę pionowo. Na środku kartki narysuj kwiatek. Na górze kartki narysuj serce. Na dole kartki narysuj trzy koła. R. sprawdza poprawność wykonania zadania. Rozwijanie sprawności manualnych, kształtowanie orientacji na kartce papieru.
 3. Rodzaj zajęć: Opowiadanie.

Temat: Co ludzie robią w parku?

Cele: – rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni – kształtowanie umiejętności przewidywania zakończenia opowiadania.

Przebieg zajęć:

 • Rozmowa o pogodzie za oknem, przypomnienie nazwy miesiąca.
 • Dziecko zastanawia się i próbuje opowiedzieć, co można robić w parku (czytać książkę, biegać, spacerować, jeździć na rolkach, bawić się na placu zabaw).
 • Zagadki naśladowcze. Dziecko naśladuje ruchem czynność, którą można robić w parku.

Zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem dostępnych klocków. Dziecko układa z klocków taką samą budowlę, jaką wcześniej ułożył R. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

14.04.2021

Środa 14.04.2021r.

 1. Ćwiczenia warg i języka. Dziecko wykonuje ćwiczenia: ściąganie ust w dzióbek, zaciskanie warg, nadymanie policzków, parskanie, wykonywanie językiem ruchów okrężnych po wewnętrznej stronie warg i policzka, przy zamkniętych ustach. Rozwijanie mowy.
 2. Zabawa „Podaj mi”. R. zwraca się do dziecka: Proszę, podaj mi lalkę, misia i czerwony klocek. Zadaniem dziecka jest podanie zabawek w takiej kolejności, w jakiej wymienił je R. Usprawnianie pamięci słownej.
 3. Rodzaj zajęć: zabawy dydaktyczne.

Temat: Zwierzęta żyjące w parku.

Cele: – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Przebieg zajęć:

 • Powitanie dziecka zabawą „Witamy się”. R. mówi: Witają się nasze głowy (dłonie, stopy, łokcie). Wskazujemy na swoją głowę (swoje dłonie, stopy, łokcie). R. wymienia kolejno różne części ciała.
 • Dziecko wyszukuje w książkach ilustracje przedstawiające zwierzęta występujące w parku.
 • Dziecko pokazuje odszukane ilustracje, stara się nazwać przedstawione na nich zwierzęta.
 • R. prezentuje zdjęcia zwierząt najczęściej spotykanych w parku, np.: wiewiórki, jeża, kreta, gołębia, wróbla, szpaka, motyla. Głośno mówi nazwy zwierząt, a dziecko je powtarza.

4.Zabawa „Kogo brakuje?”. Dziecko przygląda się przez chwilę ilustracjom zwierząt, a następnie zamyka oczy. Wtedy R. chowa 1 obrazek. Zadaniem dziecka jest podanie nazwy zwierzęcia, którego brakuje. Zabawę powtarzamy kilka razy.

5.Zabawa „Potrafię liczyć”. Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na przerwę w nagraniu R. pokazuje dowolną liczbę palców. Dziecko stara się policzyć, ile palców pokazał R.

6.Zabawy z woreczkiem. Dziecko otrzymuje woreczek, którym przez chwilę swobodnie się bawi. Później dziecko wykonuje polecenia R.: podrzuca woreczek oburącz, jedną ręką, przekłada go raz pod jednym, raz pod drugim kolanem, spaceruje z woreczkiem na głowie. Kształtowanie umiejętności chwytania oburącz i jedną ręką.

13.04.2021

Wtorek 13.3.2021r.

 1. Zabawa „Rzuty do celu”. Dziecko wykonuje z gazet papierowe kule, a potem celuje nimi do ustawionego w pewnej odległości kosza. Kształtowanie motoryki małej.
 2. Zabawa „Wycinanka”. Dziecko wycina z papieru poznane figury geometryczne (trójkąt, koło, kwadrat) i przykleja je na kartkę. Rozwijanie zdolności manualnych, wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się niebezpiecznymi przedmiotami.
 3. Rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne.

Temat: Wydzieranka.

Cele: – rozwijanie zdolności manualnych – dbanie o estetyczny wygląd pracy – rozwijanie sprawności palców i dłoni – kształtowanie wyobraźni i twórczego działania.

Przebieg zajęć:

 • Rozmowa na temat pogody za oknem.
 • R. pokazuje dziecku różnokolorowe bratki. Dziecko przygląda się im, stara się opisać wygląd kwiatów, zapamiętuje ich nazwę. Wskazuje kwiat, liście i łodygę. Mówi, gdzie kwiat ma korzenie.
https://www.leroymerlin.pl/ogrod/swiat-roslin/bratki-we-wszystkich-kolorach-teczy,e3603,l2724.html
 • Wykonanie pracy „Kolorowe bratki”. R. daje dziecku obrazek z narysowanym konturem bratka. Zadaniem dziecka jest wylepić go drobnymi kawałkami wydartymi z kolorowego papieru. Odłożenie prac do wyschnięcia.

4.Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

12.04.2021 Kogo spotykamy w parku?

Realizacja podstawy programowej

KOGO SPOTKAMY W PARKU?

Poniedziałek 12.03.2021r.

 1. Oglądanie w książkach i albumach ilustracji przedstawiających roślinność i zwierzęta żyjące w parku. Rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 2. Zabawa „Ławki w parku”. Dziecko buduje z klocków ławki, jakie spotyka się w parkach. Kształtowanie wyobraźni i rozwijanie kreatywności.
 3. Rodzaj zajęć: Wycieczka.

Temat: Park wiosną.

Cele: – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji – wdrażanie do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia.

Przebieg zajęć:

 • Zapoznanie dziecka z celem wycieczki. Przypomnienie zasad zachowania się

w parku.

 • R. pokazuje ilustracje przedstawiające park wiosną. Wspólnie z dzieckiem nazywa rośliny i zwierzęta (w tym owady), jakie można spotkać w parku. Dziecko opisuje ich wygląd. Próbuje ustalić, jak zwierzęta zachowują się wiosną.
 • Spacer po parku. Dziecko obserwuje roślinność i wypatruje zwierząt. Prowadzi obserwacje za pomocą lupy. Zwraca również uwagę na zachowanie i ubiór spotkanych w parku osób.
 • Zadawanie pytań zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
 • Powrót do domu, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Jaka była pogoda podczas spaceru? Jakie widzieliśmy rośliny i zwierzęta? Jak zachowywały się ptaki? Jaki zapach unosił się w powietrzu? Jakie dźwięki słyszeliśmy?
 • Zabawa „Wspomnienie z wycieczki”. Dziecko rysuje kredkami obrazek przedstawiający dowolną scenę z wycieczki do parku. Rozwijanie zdolności manualnych.

9.04.2021 -KOT FILEMON

Piątek 09.04.2021

Zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem dostępnych klocków wg pomysłu dzieci.

II Zajęcia główne

Rodzaj zajęć: zajęcia z wykorzystaniem zagadki.

Temat: Listonosz.

Cele:

– wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z pocztą;

– podkreślenie znaczenia pracy listonosza;

– poznanie dawnych i współczesnych środków przekazu informacji.

Pomoce: obrazki przedstawiające: gołębia pocztowego, posłańca, budynek poczty i komputer.

Przebieg zajęć:

•Rozwiązywanie zagadki czytanej przez Rodzica.

 „Ten pracownik poczty dużą torbę nosi.

  W niej listy, pocztówki do domów roznosi”. (listonosz).

•Rozmowa na temat pracy listonosza. Na czym polega praca listonosza? Po czym możemy poznać listonosza? Skąd listonosz wie, gdzie ma dostarczyć list?  Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające różne środki przekazu informacji, zaczynając od najdawniejszych (gołąb pocztowy, posłaniec), a kończąc na współczesnych (poczta, poczta internetowa, SMS). Krótko wyjaśnia, w jaki sposób dawniej wiadomości docierały do odbiorców, a w jaki docierają dzisiaj.

• Rodzic rozdaje dzieciom kartki z konturem znaczka pocztowego. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie kolorowego znaczka pocztowego według własnego pomysłu.

• Zabawa „Piłki, piłeczki”. Dziecko stoi na dywanie. Podskakuje jak małe, a potem jak duże piłki. Następnie staje parami (z Rodzicem). Jedna osoba kładzie się na podłodze, a druga ją turla. Po chwili następuje zamiana ról.

Rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenia motoryki dużej.

• Zabawa ruchowa skoczna „Skoczki”.

8.04.2021 – KOT FILEMON

Czwartek 08.04.2021

• Rozpoznawanie nazw zawodów po atrybutach, rysowanie po śladzie.

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

II Zajęcia główne

Rodzaj zajęć:zajęcia praktyczne.

Temat:Kucharka.

Cele:

-Poszerzenie zasobu słownictwa o nazwy przedmiotów i czynności związanych z pracą w kuchni;

poznawanie urządzeń i narzędzi potrzebnych kucharce w pracy;

-wdrażanie do podejmowania prób samodzielnego przygotowania posiłku.

Pomoce: produkty potrzebne do przygotowania kanapek, np.: kromki chleba, masło, wędlina, biały i żółty ser, plastry ogórka, pomidora, rzodkiewki, liście sałaty, plastikowe noże i widelce, serwetki.

Przebieg zajęć: Dzieci poznają urządzenia i naczynia, których Rodzic używa w kuchni. Dowiadują się, jakie czynności najczęściej wykonuje. Zadaje pytania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dziecko uczestniczy w robieniu kanapek, wykonuje czynności pod opieką dorosłych. Dziecko zjada samodzielnie wykonane kanapki lub inny posiłek, w którego przygotowaniu czynnie uczestniczyło.

Zajęcia 2

Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające.

Temat: Gramy na instrumentach.

Cele:

-rozwijanie zainteresowania muzyka poważną;

-kształtowanie umiejętności wspólnego muzykowania;

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach znalezionych w kuchni;

-rozwijanie poczucia rytmu;

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych.

Pomoce: nagranie utworu Menuet G-dur Ludwika van Beethovena.                                                Zapoznanie z Menuetem G-dur Beethovena. Rodzic omawia charakter utworu, jego tempo oraz nastrój. Dziecko wyodrębnia części w utworze, zauważając, że części skrajne są bardzo podobne do siebie. Wybiera instrumenty: pokrywki, garnki, drewniane łyżki itp. Ustala z Rodzicem, który fragment utworu będzie grać. Po zakończeniu zamienia się  instrumentami z Rodzicem.

• Zabawy z piłkami na dworze – rzuty w parach. Doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu.

Zadania popołudniowe • Zabawa „Inżynier”. Dziecko buduje z klocków dowolny przedmiot, następnie opisuje go, mówiąc, jak wygląda, do czego służy, kto się nim może posługiwać.                                           Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

7.04.2021 – KOT FILEMON

Środa 07.04.2021

•Zabawa „Kręgle”.

Pomoce: 6 rolek po papierowych ręcznikach lub plastikowe butelki po napojach.

Rodzic rozstawia w dowolnym miejscu sali 6 rolek po papierowych ręcznikach. Dziecko ustawia się w pewnej odległości od rolek i turla piłkę, starając się przewrócić wszystkie rolki.(Rozwijanie umiejętności trafiania do celu.                                                                                              

II Zajęcia główne

•Rodzaj zajęć: zajęcia matematyczne.

Temat: Strażacy gaszą pożar.

Cele:                                                                                                                                                                    – utrwalenie liczenia na konkretach w zakresie 5,

– rozwijanie umiejętności dokonywania pomiarów i porównywania długości.     

Do pożaru została wezwana straż pożarna. Przyjechały 3 wozy strażackie, 1 samochód policyjny i 1 karetka pogotowia.

Rodzic zadaje dzieciom pytania: Ile przyjechało wozów strażackich? Ile samochodów policyjnych? Ile karetek pogotowia? Ile razem przyjechało pojazdów?. Następnie kontynuuje opowiadanie. Każdy wóz strażacki miał drabiny różnej wielkości. Pożar wybuchł wysoko, aż na piątym piętrze, więc potrzebna była najdłuższa drabina.

Musimy sprawdzić, która jest najdłuższa, a która najkrótsza. Dlatego potrzebny będzie sznurek, który zastąpi drabinę. Dziecko rozwija sznurek i układa go na podłodze, dokonuje pomiaru wskazanych przez Rodzica przedmiotów. Następnie Rodzic. pyta: Który sznurek jest najdłuższy? Który sznurek jest najkrótszy? Chwali jeżeli zadanie jest dobrze wykonane. Brawo, wskazałeś najdłuższy sznurek. Dzięki Tobie strażacy szybko ugasili pożar. Wszyscy mieszkańcy bloku bezpiecznie opuścili swoje mieszkania. Akcją sprawnie kierowali strażacy. Policjanci pilnowali, żeby nikt nie zbliżał się do budynku. Na szczęście nikt nie został ranny                     i nie musiał jechać do szpitala. Karetka mogła już odjechać.

•Zabawa „Nazwy zawodów”. Dziecko dzieli na sylaby podane przez Rodzica nazwy zawodów i określa liczbę sylab. Następnie Rodzic mówi nazwę zawodu, dzieląc ją na sylaby, a dziecko odgadują nazwę. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

 • Zabawa „Kołysanie misia”. Dziecko leży na plecach, a na brzuchu kładzie ulubionego misia. Obserwuje, jak podczas wdechu miś się unosi, a podczas wydechu – opada. Ćwiczenie oddechowe)

6.04.2021- KOT FILEMON

TEMAT TYGODNIA: POZNAJEMY ZAWODY

WTOREK 06.04.2021

• Oglądanie obrazków i rozpoznawanie zawodów na podstawie ich atrybutów.

Rodzic zadaje pytania: Jak myślisz, jaki zawód wykonuje pan, który trzyma sieć? Jaki zawód wykonują dorośli na obrazkach?

Rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.

• Zabawa „Paluszki wykonują ćwiczenia”.

Pomoce: guziki

Dziecko zbiera z dywanu rozsypane guziki zgodnie z poleceniami Rodzica.

Pozbieraj wszystkie guziki czerwone (z dwiema dziurkami, zielone i żółte).

Usprawnianie motoryki małej.

II Zajęcia główne Rodzaj zajęć: praca z obrazkiem.

Temat: Służby ratownicze.

Cele: – utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych ,

          – poznanie wyglądu wozu strażackiego, radiowozu i karetki pogotowia,

          – wdrażanie do reagowania i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

Rodzic zadaje pytania: Z jakimi zawodami kojarzą się wam te pojazdy? Czym zajmuje się lekarz, strażak i policjant? Kiedy wzywamy straż pożarną? Co znajduje się w wozie strażackim? Poznanie numerów telefonów alarmowych (997, 998, 999 oraz 112).

•Obrazki przedstawiające różne przedmioty wykorzystywane w pracy lekarza i strażaka, np.: stetoskop, biały kitel, drabina, wąż strażacki, hełm:

•Zabawa „Co jest potrzebne w pracy strażakowi, a co lekarzowi?”. Rodzic wskazuje obrazki przedstawiające przedmioty potrzebne w pracy lekarzowi i strażakowi. Dziecko mówi co to jest i do czego służy.

•Zabawa „Policjant kieruje ruchem”. Rodzic na przemian z dzieckiem naśladuje zachowanie  pieszego i samochodu na jezdni. Rozkłada na podłodze 2 skakanki lub sznurek, tworząc drogę. Dziecko-samochód ustawia się na drodze, między skakankami. Rodzic-pieszy staje wzdłuż jednej skakanki. Gdy policjant (zabawka) stoi przodem do pieszego, a bokiem do samochodu, pieszy nie porusza się, a samochód jedzie. Gdy policjant stoi bokiem do pieszego, a przodem do samochodu, pieszy może przejść przez jezdnię. Następnie uczestnicy zabawy zamieniają się rolami. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

• Zabawa ruchowa bieżna „Bieg slalomem między drzewkami” .

•Zadania popołudniowe • Zabawa „Portret strażaka”. Dziecko przygląda się sobie w lustrze. Ogląda ilustrację hełmu strażackiego. Dziecko rysuje siebie w hełmie strażaka. Rodzic wiesza rysunek i chwali jego autora.

1-04-2021-KOT FILEMON

CZWARTEK 01.04.2021r.

 1. Zabawa „Co się zmieniło, co zniknęło?”. R. przygotowuje dużą ilustrację stołu, na którym układa sylwety potraw i dekoracji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Dziecko dokładnie przygląda się świątecznemu stołowi, a następnie zamyka oczy. W tym czasie R. zmienia ustawienie 1 lub 2 przedmiotów lub je chowa (np. babkę wielkanocną i bazie). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co się zmieniło lub co zniknęło.

(Można wykorzystać zabawki). Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. 

 • Rodzaj zajęć: zabawy dydaktyczne.

Temat: Wielkanocne zwyczaje.

Cele: − utrwalenie wiadomości na temat Świąt Wielkanocnych − wzbogacenie czynnego słownictwa dzieci − zachęcanie dziecka do wypowiadania się na dany temat na podstawie własnych wiadomości

i obserwacji.

Przebieg zajęć:

 • Utrwalenie nazwy aktualnej pory roku i miesiąca.
 • Zagadki obrazkowe „Wielkanoc”. R. powoli odsłania obrazki przedstawiające wielkanocne symbole. Zadaniem dziecka jest jak najszybciej odgadnąć, co jest na obrazku.
 • Zabawa „Wielkanocny koszyczek”. Dziecko wypowiada się na temat tego, co wkładamy do wielkanocnej święconki. Następnie wybiera odpowiednie ilustracje spośród obrazków przedstawiających symbole wielkanocne i bożonarodzeniowe, a potem wkład je do wiklinowego koszyczka.
 • Zabawa „Pisanki”. Dziecko smaruje klejem jajka ugotowane na twardo i obtacza je w kaszy mannie. Pozostawia do wyschnięcia. Poznanie techniki zdobienia jaj.
 • Malowanie jajek obtoczonych w kaszy mannie. Rozwijanie pomysłowości, doskonalenie techniki malowania z wykorzystaniem pędzli różnej grubości.
 • Zabawa „Skojarzenia”. Dziecko mówi wyrazy związane z aktualną porą roku, np.: święta, koszyczek, deszcz, mazurek. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni.