9.04.2021 -KOT FILEMON

Piątek 09.04.2021

Zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem dostępnych klocków wg pomysłu dzieci.

II Zajęcia główne

Rodzaj zajęć: zajęcia z wykorzystaniem zagadki.

Temat: Listonosz.

Cele:

– wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z pocztą;

– podkreślenie znaczenia pracy listonosza;

– poznanie dawnych i współczesnych środków przekazu informacji.

Pomoce: obrazki przedstawiające: gołębia pocztowego, posłańca, budynek poczty i komputer.

Przebieg zajęć:

•Rozwiązywanie zagadki czytanej przez Rodzica.

 „Ten pracownik poczty dużą torbę nosi.

  W niej listy, pocztówki do domów roznosi”. (listonosz).

•Rozmowa na temat pracy listonosza. Na czym polega praca listonosza? Po czym możemy poznać listonosza? Skąd listonosz wie, gdzie ma dostarczyć list?  Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające różne środki przekazu informacji, zaczynając od najdawniejszych (gołąb pocztowy, posłaniec), a kończąc na współczesnych (poczta, poczta internetowa, SMS). Krótko wyjaśnia, w jaki sposób dawniej wiadomości docierały do odbiorców, a w jaki docierają dzisiaj.

• Rodzic rozdaje dzieciom kartki z konturem znaczka pocztowego. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie kolorowego znaczka pocztowego według własnego pomysłu.

• Zabawa „Piłki, piłeczki”. Dziecko stoi na dywanie. Podskakuje jak małe, a potem jak duże piłki. Następnie staje parami (z Rodzicem). Jedna osoba kładzie się na podłodze, a druga ją turla. Po chwili następuje zamiana ról.

Rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenia motoryki dużej.

• Zabawa ruchowa skoczna „Skoczki”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.