8.04.2021 – KOT FILEMON

Czwartek 08.04.2021

• Rozpoznawanie nazw zawodów po atrybutach, rysowanie po śladzie.

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

II Zajęcia główne

Rodzaj zajęć:zajęcia praktyczne.

Temat:Kucharka.

Cele:

-Poszerzenie zasobu słownictwa o nazwy przedmiotów i czynności związanych z pracą w kuchni;

poznawanie urządzeń i narzędzi potrzebnych kucharce w pracy;

-wdrażanie do podejmowania prób samodzielnego przygotowania posiłku.

Pomoce: produkty potrzebne do przygotowania kanapek, np.: kromki chleba, masło, wędlina, biały i żółty ser, plastry ogórka, pomidora, rzodkiewki, liście sałaty, plastikowe noże i widelce, serwetki.

Przebieg zajęć: Dzieci poznają urządzenia i naczynia, których Rodzic używa w kuchni. Dowiadują się, jakie czynności najczęściej wykonuje. Zadaje pytania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dziecko uczestniczy w robieniu kanapek, wykonuje czynności pod opieką dorosłych. Dziecko zjada samodzielnie wykonane kanapki lub inny posiłek, w którego przygotowaniu czynnie uczestniczyło.

Zajęcia 2

Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające.

Temat: Gramy na instrumentach.

Cele:

-rozwijanie zainteresowania muzyka poważną;

-kształtowanie umiejętności wspólnego muzykowania;

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach znalezionych w kuchni;

-rozwijanie poczucia rytmu;

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych.

Pomoce: nagranie utworu Menuet G-dur Ludwika van Beethovena.                                                Zapoznanie z Menuetem G-dur Beethovena. Rodzic omawia charakter utworu, jego tempo oraz nastrój. Dziecko wyodrębnia części w utworze, zauważając, że części skrajne są bardzo podobne do siebie. Wybiera instrumenty: pokrywki, garnki, drewniane łyżki itp. Ustala z Rodzicem, który fragment utworu będzie grać. Po zakończeniu zamienia się  instrumentami z Rodzicem.

• Zabawy z piłkami na dworze – rzuty w parach. Doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu.

Zadania popołudniowe • Zabawa „Inżynier”. Dziecko buduje z klocków dowolny przedmiot, następnie opisuje go, mówiąc, jak wygląda, do czego służy, kto się nim może posługiwać.                                           Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.