6.04.2021- KOT FILEMON

TEMAT TYGODNIA: POZNAJEMY ZAWODY

WTOREK 06.04.2021

• Oglądanie obrazków i rozpoznawanie zawodów na podstawie ich atrybutów.

Rodzic zadaje pytania: Jak myślisz, jaki zawód wykonuje pan, który trzyma sieć? Jaki zawód wykonują dorośli na obrazkach?

Rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.

• Zabawa „Paluszki wykonują ćwiczenia”.

Pomoce: guziki

Dziecko zbiera z dywanu rozsypane guziki zgodnie z poleceniami Rodzica.

Pozbieraj wszystkie guziki czerwone (z dwiema dziurkami, zielone i żółte).

Usprawnianie motoryki małej.

II Zajęcia główne Rodzaj zajęć: praca z obrazkiem.

Temat: Służby ratownicze.

Cele: – utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych ,

          – poznanie wyglądu wozu strażackiego, radiowozu i karetki pogotowia,

          – wdrażanie do reagowania i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

Rodzic zadaje pytania: Z jakimi zawodami kojarzą się wam te pojazdy? Czym zajmuje się lekarz, strażak i policjant? Kiedy wzywamy straż pożarną? Co znajduje się w wozie strażackim? Poznanie numerów telefonów alarmowych (997, 998, 999 oraz 112).

•Obrazki przedstawiające różne przedmioty wykorzystywane w pracy lekarza i strażaka, np.: stetoskop, biały kitel, drabina, wąż strażacki, hełm:

•Zabawa „Co jest potrzebne w pracy strażakowi, a co lekarzowi?”. Rodzic wskazuje obrazki przedstawiające przedmioty potrzebne w pracy lekarzowi i strażakowi. Dziecko mówi co to jest i do czego służy.

•Zabawa „Policjant kieruje ruchem”. Rodzic na przemian z dzieckiem naśladuje zachowanie  pieszego i samochodu na jezdni. Rozkłada na podłodze 2 skakanki lub sznurek, tworząc drogę. Dziecko-samochód ustawia się na drodze, między skakankami. Rodzic-pieszy staje wzdłuż jednej skakanki. Gdy policjant (zabawka) stoi przodem do pieszego, a bokiem do samochodu, pieszy nie porusza się, a samochód jedzie. Gdy policjant stoi bokiem do pieszego, a przodem do samochodu, pieszy może przejść przez jezdnię. Następnie uczestnicy zabawy zamieniają się rolami. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

• Zabawa ruchowa bieżna „Bieg slalomem między drzewkami” .

•Zadania popołudniowe • Zabawa „Portret strażaka”. Dziecko przygląda się sobie w lustrze. Ogląda ilustrację hełmu strażackiego. Dziecko rysuje siebie w hełmie strażaka. Rodzic wiesza rysunek i chwali jego autora.

Możliwość komentowania jest wyłączona.