31.03.2021-KOT FILEMON

ŚRODA 31.03.2021r.

  1. Zabawa „Pisanki” z wykorzystaniem słomek i sylwet jajek. R. rozkłada na stoliku wycięte z kolorowego papieru: gwiazdki, kółka, serduszka itp. Dziecko, zasysając powietrze za pomocą słomki, przenosi elementy i układa je na sylwetach jajek. Rozwijanie umiejętności regulowania oddechu.
  2. Rodzaj zajęć: zajęcia matematyczne.

Temat: Liczymy pisanki.

Cele: – doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności zbiorów – stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo – kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownej.

Przebieg zajęć:

  • Zabawa „Segregujemy pisanki”. Dziecko segreguje pisanki według koloru (czerwone, zielone, żółte, niebieskie) i wkłada je do szarfy w tym samym kolorze. Przeliczanie pisanek. Określanie, których jest najwięcej, najmniej, a których tyle samo.
  • Zabawa „Włóż tyle samo”. R. wkłada do jednej szarfy określoną liczbę pisanek. Zadaniem dziecka jest włożyć tyle samo pisanek do szarfy w innym kolorze. Zadanie powtarzamy kilka razy.
  • Zabawa „Włóż mniej”. R. wkłada do szarfy określoną liczbę pisanek. Zadaniem dziecka jest włożyć o 1 pisankę mniej do szarfy w innym kolorze. Zadanie powtarzamy kilka razy.
  • Zabawa „Włóż więcej”. R. wkłada do szarfy określoną liczbę pisanek. Zadaniem dziecka jest włożyć o 1 pisankę więcej do szarfy w innym kolorze. Zadanie powtarzamy kilka razy.
  • Zabawa „Co to jest?”. R. umieszcza w pudełku różne przedmioty, a dziecko odgaduje, co ma w ręce za pomocą dotyku. Rozwijanie wrażliwości dotykowej.
  • Układanie kart świątecznych pociętych na części (liczba elementów dostosowana do umiejętności dzieci). Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, utrwalenie znajomości symboli świątecznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.