16.04.2021

Piątek 16.04.2021r.

  1. Zabawa „Rowerkiem po parku”. Dziecko kładzie się na plecach. Naśladuje jazdę rowerkiem, słuchając poleceń R.: Jedziemy alejką po parku, spokojnie, wolno. Jedziemy pod górę, powoli, trudno jest nam pedałować. Zjeżdżamy z górki, szybko pedałujemy. Rozwijanie percepcji słuchowo-ruchowej.
  2. Rodzaj zajęć: zajęcia matematyczne.

Temat: Prawa strona.

Cele: – doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej strony – rozwijanie percepcji słuchowo-ruchowej – kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Przebieg zajęć:

  • R. pyta dziecko: Jaki dzień będzie jutro? Jaki dzień będzie po sobocie? Jaki dzień był przed piątkiem?
  • R. zawiązuje dziecku na prawej ręce kolorową tasiemkę. Następnie podaje prawą dłoń dziecku. (Wita się z nim).
  • R. prosi dziecko, aby podniosło do góry prawą rączkę, opuściło ją i podniosło drugą rączkę, bez tasiemki.
  • Zabawa „Co znajduje się po twojej prawej stronie?”. Dziecko wymienia przedmioty w pokoju, które znajdują się po jego prawej stronie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
  • Zabawa „Zrób to, co powiem”. Dziecko wykonuje polecenia R., np.: Dwa kroki do przodu! Jeden krok w prawą stronę! Dwa kroki w drugą stronę!

Zabawa „Wałeczki z plasteliny”. Dziecko wykonuje z plasteliny cienkie wałeczki i wykleja nimi, po obwodzie, narysowane na kartce figury geometryczne. Kształtowanie motoryki małej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.