15.04.2021

  1. Zabawa „Prawa strona”. Dziecko wymienia nazwy przedmiotów, które znajdują się po jego prawej stronie. Rozwijanie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności rozpoznawania prawej strony.
  2. Zabawa „Narysuj według wzoru”. Dziecko siedzi przy stoliku i wykonuje polecenia R.: Połóż kartkę pionowo. Na środku kartki narysuj kwiatek. Na górze kartki narysuj serce. Na dole kartki narysuj trzy koła. R. sprawdza poprawność wykonania zadania. Rozwijanie sprawności manualnych, kształtowanie orientacji na kartce papieru.
  3. Rodzaj zajęć: Opowiadanie.

Temat: Co ludzie robią w parku?

Cele: – rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni – kształtowanie umiejętności przewidywania zakończenia opowiadania.

Przebieg zajęć:

  • Rozmowa o pogodzie za oknem, przypomnienie nazwy miesiąca.
  • Dziecko zastanawia się i próbuje opowiedzieć, co można robić w parku (czytać książkę, biegać, spacerować, jeździć na rolkach, bawić się na placu zabaw).
  • Zagadki naśladowcze. Dziecko naśladuje ruchem czynność, którą można robić w parku.

Zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem dostępnych klocków. Dziecko układa z klocków taką samą budowlę, jaką wcześniej ułożył R. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.