14.04.2021

Środa 14.04.2021r.

  1. Ćwiczenia warg i języka. Dziecko wykonuje ćwiczenia: ściąganie ust w dzióbek, zaciskanie warg, nadymanie policzków, parskanie, wykonywanie językiem ruchów okrężnych po wewnętrznej stronie warg i policzka, przy zamkniętych ustach. Rozwijanie mowy.
  2. Zabawa „Podaj mi”. R. zwraca się do dziecka: Proszę, podaj mi lalkę, misia i czerwony klocek. Zadaniem dziecka jest podanie zabawek w takiej kolejności, w jakiej wymienił je R. Usprawnianie pamięci słownej.
  3. Rodzaj zajęć: zabawy dydaktyczne.

Temat: Zwierzęta żyjące w parku.

Cele: – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Przebieg zajęć:

  • Powitanie dziecka zabawą „Witamy się”. R. mówi: Witają się nasze głowy (dłonie, stopy, łokcie). Wskazujemy na swoją głowę (swoje dłonie, stopy, łokcie). R. wymienia kolejno różne części ciała.
  • Dziecko wyszukuje w książkach ilustracje przedstawiające zwierzęta występujące w parku.
  • Dziecko pokazuje odszukane ilustracje, stara się nazwać przedstawione na nich zwierzęta.
  • R. prezentuje zdjęcia zwierząt najczęściej spotykanych w parku, np.: wiewiórki, jeża, kreta, gołębia, wróbla, szpaka, motyla. Głośno mówi nazwy zwierząt, a dziecko je powtarza.

4.Zabawa „Kogo brakuje?”. Dziecko przygląda się przez chwilę ilustracjom zwierząt, a następnie zamyka oczy. Wtedy R. chowa 1 obrazek. Zadaniem dziecka jest podanie nazwy zwierzęcia, którego brakuje. Zabawę powtarzamy kilka razy.

5.Zabawa „Potrafię liczyć”. Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na przerwę w nagraniu R. pokazuje dowolną liczbę palców. Dziecko stara się policzyć, ile palców pokazał R.

6.Zabawy z woreczkiem. Dziecko otrzymuje woreczek, którym przez chwilę swobodnie się bawi. Później dziecko wykonuje polecenia R.: podrzuca woreczek oburącz, jedną ręką, przekłada go raz pod jednym, raz pod drugim kolanem, spaceruje z woreczkiem na głowie. Kształtowanie umiejętności chwytania oburącz i jedną ręką.

Możliwość komentowania jest wyłączona.