14.04.2021 6l

W muzeum

„Piosenka lalkarza” – zabawy przy piosence

Marionetka” – zabawa na koncentrację.

Dziecko stoją w pozie marionetki z napiętymi sznurkami – lekko rozstawione nogi, ręce wyciągnięte w bok, głowa prosto. R. odtwarza linię melodyczną utworu “Piosenka lalkarza”. W trakcie odtwarzania uderza mocno w bębenek – pękają sznurki od kolejnych części marionetki. Za pierwszym razem R. może mówić, która część ciała marionetki ma opaść z powodu pękniętego sznurka – prawa dłoń, lewa, dłoń, prawe przedramię, lewe przedramię, głowa, tułów, prawa noga, lewa noga i cała marionetka pada na podłogę.
Lalkarz reperuje sznurki i marionetka szybko wstaje. Zabawa zaczyna się od początku.

„Piosenka lalkarza” – rozmowa na podstawie treści

R. razem z dzieckiem ustala znaczenie niezrozumiałych słów, np. rogate serce, pazucha, plucha. Następnie recytuje tekst piosenki w jej rytmie i tak powtarza go dziecko. Podczas kolejnych powtórzeń następuje zmiana głośności, tempa recytacji.

Chodzi lalkarz światem

Serce w nim rogate

Chodzi z wiatrem, z pluchą

Z lalką za pazucha

Chodził tak mój dziadek

Pra i prapradziadek

I ja nie przestanę

Chodzić z parawanem

Gdzie parawan stanie

Tam nasze mieszkanie

Gdzie się lalkarz zjawi

Każdy się ubawi

„Wyżej – niżej” – określanie kierunku linii melodycznej

Podczas słuchania piosenki dziecko pokazuje ręką czy melodia podnosi się czy opada. R. zwraca uwagę na fragmenty fraz, w których należy zaśpiewać, podnosząc lub opuszczając głos.

„Akompaniament do piosenki”

Przy użyciu dowolnego instrumentu (również stworzonego samodzielnie w domu😊 )

Dawna maszyna do liczenia – zabawa matematyczna z wykorzystaniem domina

Dziecko wybiera te kostki domina, których suma oczek po obydwu stronach wynosi 9. Kodują układ kropek za pomocą cyfr układając działania.

Eksponaty muzealne- zabawa dydaktyczna

Dajemy dziecku zdjęcie/obrazek (np. wycięte z gazety lub wydrukowane) przedstawiające jakiś eksponat muzealny, np. mebel, ubranie, zabawkę. Dziecko podaje nazwę eksponatu i określa,, jakiego jest rodzaju. Następnie odwraca kartkę na drugą stronę i wykonuje polecenia:

– pokaż górny brzeg kartki

– pokaż dolny brzeg kartki

– pokaż lewy…

– Pokaż prawy…

– narysuj kropkę na środku górnego brzegu

– narysuj kropkę na środku dolnego brzegu

– połącz kropki linią.

W ten sposób podajemy dziecku jeszcze kilka linii do narysowania tak, by podzieliło kartkę na 8 części. Następnie rozcina je wzdłuż linii, składa ponownie i nakleja na kartkę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.