13.04.2021 Kto nie śpi w nocy?

1.Gimnastyka na rozgrzewkę.

2.Wysłuchanie opowiadania  U. Piotrowskiej „Kto nie śpi w nocy”.

3.Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania U.Piotrowskiej „Kto nie śpi w nocy”.

Kto jest bohaterem tego opowiadania?

Dlaczego Trampolinek wyszedł nocą do przedszkolnego ogródka?

Co zobaczył Trampolinek na niebie?

Jakie zwierzątka spotkał Trampolinek?

Dlaczego Trampolinek nie usłyszał nadlatującej sowy?

Czego dowidziałeś/dowiedziałaś się o ćmach?

Czy znasz jeszcze jakieś zwierzęta, które są aktywne w nocy?

4.Wykonanie ilustracji do opowiadania „Kto nie śpi w nocy”.

5.Zabawa dydaktyczna „Sowa, ćma i tygrys”.

(Należy wcześniej przygotować wspólnie z dzieckiem obrazki przedstawiające: sowę, ćmę i tygrysa; można je narysować samodzielnie z dzieckiem lub wydrukować i wyciąć)

-dziecko układa podpisy pod obrazkami,

-odczytuje wyrazy, dzieli je na sylaby, wskazuje pierwsze i ostatnie głoski w wyrazach.

6.Zabawa ruchowa „Sowa i ćmy”.

Do tej zabawy możemy zaangażować rodzeństwo, mamę, tatę oraz pozostałych domowników i ustalamy wspólnie reguły i podział ról.

Przygotowujemy dwa dowolne przedmioty, które wydają jakieś dźwięki (np. łyżeczki, pokrywki, klocki).

Ustalamy, że przy dźwięku pierwszego przedmiotu sowa rozkłada szeroko ręce- czyli skrzydła i lata, natomiast ćma- przykuca, kiedy usłyszymy dźwięk drugiego przedmiotu, ćma lata, a sowa- przykuca i śpi.

7.Słuchanie muzyki klasycznej – utwór „Taniec kurcząt w w skorupkach” M. Musorgskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.