12.04.2021 Kogo spotykamy w parku?

Realizacja podstawy programowej

KOGO SPOTKAMY W PARKU?

Poniedziałek 12.03.2021r.

  1. Oglądanie w książkach i albumach ilustracji przedstawiających roślinność i zwierzęta żyjące w parku. Rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
  2. Zabawa „Ławki w parku”. Dziecko buduje z klocków ławki, jakie spotyka się w parkach. Kształtowanie wyobraźni i rozwijanie kreatywności.
  3. Rodzaj zajęć: Wycieczka.

Temat: Park wiosną.

Cele: – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji – wdrażanie do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia.

Przebieg zajęć:

  • Zapoznanie dziecka z celem wycieczki. Przypomnienie zasad zachowania się

w parku.

  • R. pokazuje ilustracje przedstawiające park wiosną. Wspólnie z dzieckiem nazywa rośliny i zwierzęta (w tym owady), jakie można spotkać w parku. Dziecko opisuje ich wygląd. Próbuje ustalić, jak zwierzęta zachowują się wiosną.
  • Spacer po parku. Dziecko obserwuje roślinność i wypatruje zwierząt. Prowadzi obserwacje za pomocą lupy. Zwraca również uwagę na zachowanie i ubiór spotkanych w parku osób.
  • Zadawanie pytań zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
  • Powrót do domu, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Jaka była pogoda podczas spaceru? Jakie widzieliśmy rośliny i zwierzęta? Jak zachowywały się ptaki? Jaki zapach unosił się w powietrzu? Jakie dźwięki słyszeliśmy?
  • Zabawa „Wspomnienie z wycieczki”. Dziecko rysuje kredkami obrazek przedstawiający dowolną scenę z wycieczki do parku. Rozwijanie zdolności manualnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.