Wolontariat w przedszkolu

 „Wolontariat w przedszkolu” -przedszkolny program promujący ideę
wolontariatu wśród dzieci i rodziców poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

5 Grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza