Święto Drzewa

„Święto Drzewa” program edukacji ekologicznej „Klubu Gaja” pod hasłem „Czytamy Drzewom”.

„KLUB GAJA”

Koordynatorem ds. programu na terenie naszego przedszkola jest mgr Iwona Mrugas