Super Wiewiórka

„Super Wiewiórka” – program Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący bezpieczeństwa, higieny i tolerancji. Udział najstarszych grup w przedszkolu. („Zając Poziomka”, „Wróbelek Elemelek”, „Kot Filemon”)ppz-02

www.pck.pl

 
Program ” Super Wiewiórka” przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
Celem strategicznym programu jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu opierającego się na zagadnieniach:

 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa – konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
 • higieny – konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,
 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej – konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

U dzieci uczestniczących w programie pragniemy, aby ukształtowana została:

 • postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
 • postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 • postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
 • umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
 • postawa przestrzegania zasad prozdrowotnych

Realizacja programu rozpocznie się w listopadzie 2015r.

Koordynatorem ds. programu na terenie naszego przedszkola jest mgr Sylwia Cieślak