Mały Ratownik

 „Mały Ratownik”– przedszkolny program dotyczący bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele programu:

– Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, w domu, na placu zabaw.
– Poznanie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
– Zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi zagrożeniami, ze sposobami ich zapobiegania.
– Poznanie przedstawicieli służb związanych z ochroną życia i zdrowia.
– Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Treści kształcenia:
1. Jestem bezpieczny w przedszkolu- Wrzesień
2. Jestem bezpieczny na drodze – Październik
3. Jestem bezpieczny w domu – Listopad
4. Jestem bezpieczny w kontaktach z dorosłymi- Grudzień
5. Jestem bezpieczny podczas zimy- Styczeń
6. Jestem bezpieczny w kontakcie ze zwierzętami i roślinami- Luty
7. Znam numery alarmowe – Marzec
8. Znam służby ratownicze- Kwiecień
9. Udzielam pierwszej pomocy- Maj
10. Jestem bezpieczny podczas letniego wypoczynku- Czerwiec