Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez specjalistów oraz przez nauczycieli w toku bieżącej pracy.

Specjaliści:
Logopeda – mgr Hanna Witek
Pedagog terapeuta – mgr Aleksandra Wojciechowska

Termin konsultacji z logopedą:
23 listopad 2015r. w . godz. 15:20 – 17:00
15 luty 2016r. w godz. 15:20 – 17:00
18 kwietnia 2016r. w godz. 15:20 – 17:00

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej