Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez specjalistów oraz przez nauczycieli w toku bieżącej pracy.

Specjaliści:
Logopeda – mgr Hanna Witek
Pedagog terapeuta – mgr Aleksandra Wojciechowska

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej