Nasze przedszkole

  Gminne Przedszkole Nr 1 „Bajkowe Ludki” istnieje w nowej lokalizacji od 1 września 2009 roku. Znajduje się w ładnym, nowoczesnym, całkowicie dostosowanym do potrzeb dzieci budynku. Sale dla dzieci są przestronne, słoneczne i bogato wyposażone w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, posiadające wymagane atesty. W każdej grupie znajdują się kąciki zabaw i zainteresowań. Dzieci do swojej dyspozycji mają bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Dużym atutem naszego przedszkola jest nowoczesna kuchnia oraz wykwalifikowany personel przygotowujący zdrowe i urozmaicone posiłki. Posiadamy również salę wielofunkcyjną, w której odbywają się nie tylko zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, ale również zabawy i ćwiczenia gimnastyczne oraz uroczystości i imprezy okolicznościowe. Ogólna powierzchnia użytkowa placówki wraz z przylegającym terenem wynosi 7309 m2.
Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00

OFERTA PRZEDSZKOLA

Funkcjonuje w nim 6 oddziałów:
 
„MIŚ USZATEK”
„KRASNAL HAŁABAŁA”
„ZAJĄC POZIOMKA”
„PSZCZÓŁKA MAJA”
„WRÓBELEK ELEMELEK”
„KOT FILEMON”

Pracujemy na podstawie programu wychowania przedszkolnego:

Program wychowania  przedszkolnego  Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek „Kocham Przedszkole” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2016 Wydanie II zmienione (2017)

Program języka angielskiego: „ Mady Musiol, Magaly Villarroel„My first English Adventure Wydawnictwo Pearson Education Limited 2014r. Essex, Anglia

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

  1. Wzbudzanie zainteresowania światem muzyki w różnych jej aspektach.
  2. Rozwijanie postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i edukacji artystycznej, szczególnie teatralnej.
  3. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym oparta na dobrej współpracy z organizacjami i instytucjami gminnymi oraz rodzicami.
  4. Podnoszenie poziomu pracy przedszkola poprzez doskonalenie nauczycieli oraz pracę zespołową całego personelu.

Dyrektorem placówki jest mgr Jolanta GABRYELCZYK.

ogłoszenie

W przedszkolu pracują wykwalifikowane nauczycielki:
mgr Lidia Bartkowiak
mgr Sylwia Cieślak
mgr Paulina Dąbrowska-Bobak
mgr Teresa Kaczmarek
mgr Danuta Kotecka
mgr Hanna Miller
mgr Iwona Mrugas
mgr Grażyna Relewicz
mgr Edyta Simińska
mgr Agnieszka Szulkowska
mgr Aleksandra Wojciechowska