Nasze przedszkole

  Przedszkole Nr 1 „Bajkowe Ludki” istnieje od 1 września 2009 roku. Znajduje się w ładnym, nowoczesnym, całkowicie dostosowanym do potrzeb dzieci budynku. Sale dla dzieci są przestronne, słoneczne i bogato wyposażone w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, posiadające wymagane atesty. W każdej grupie znajdują się kąciki zabaw i zainteresowań. Dzieci do swojej dyspozycji mają bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Dużym atutem naszego przedszkola jest nowoczesna kuchnia oraz wykwalifikowany personel przygotowujący zdrowe i urozmaicone posiłki. Posiadamy również salę wielofunkcyjną, w której odbywają się nie tylko zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, ale również zabawy i ćwiczenia gimnastyczne oraz uroczystości i imprezy okolicznościowe. Ogólna powierzchnia użytkowa placówki wraz z przylegającym terenem wynosi 7309 m2.
Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00

OFERTA PRZEDSZKOLA

Funkcjonuje w nim 6 oddziałów:
 
„MIŚ USZATEK”
„KRASNAL HAŁABAŁA”
„ZAJĄC POZIOMKA”
„PSZCZÓŁKA MAJA”
„WRÓBELEK ELEMELEK”
„KOT FILEMON”

Pracujemy na podstawie programu wychowania przedszkolnego:

 Jadwiga Pytlarczyk:
„W kręgu zabawy”, Wydawnictwo JUKA


Wszystkie oddziały: M.Bogucka, D.Łoś: „Program nauczania języka angielskiego- Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe” Wydawnictwo: Pearson Central Europe 2009
(aktualizacja 06.2014)

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA
1. Wzbudzanie zainteresowania światem muzyki w różnych jej aspektach.
2. Rozwijanie postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i edukacji artystycznej, szczególnie teatralnej.
3. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym oparta na dobrej współpracy z organizacjami i instytucjami gminnymi oraz rodzicami.
4. Podnoszenie poziomu pracy przedszkola poprzez doskonalenie nauczycieli oraz pracę zespołową całego personelu.

Dyrektorem placówki jest mgr Jolanta GABRYELCZYK.

ogłoszenie

W przedszkolu pracują wykwalifikowane nauczycielki:
mgr Lidia BARTKOWIAK
mgr Teresa KACZMAREK
mgr Sylwia CIEŚLAK
mgr Hanna MILLER
mgr Danuta KOTECKA
mgr Aleksandra WOJCIECHOWSKA
mgr Grażyna RELEWICZ
mgr Agnieszka SZULKOWSKA
mgr Iwona MRUGAS
mgr Magdalena GŁADYSIAK
mgr Paulina DĄBROWSKA-BOBAK

Dyżury nauczycieli