Kontakt

tel. 061 641 65 04
e-mail: bajkoweludki@p1kozieglowy.pl

Dyżur Dyrektora Przedszkola:

Poniedziałek:    15:30 – 17:00

 

Terminy kontaktów indywidualnych nauczycieli z rodzicami: na bieżąco, według potrzeb.