DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC I SIERPIEŃ 2020

DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC I SIERPIEŃ 2020

Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 w Koziegłowach dyżur wakacyjny pełnić będą zgodnie z harmonogramem:

• LIPIEC (01.07-31.07.2020) – Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki (przyjmuje dzieci z Przedszkola nr 1 i 2 w Koziegłowach)

• SIERPIEŃ (03.08-28.08.2020) – Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały (przyjmuje dzieci z Przedszkola nr 1 i 2 w Koziegłowach)

Przedłużony zostaje ostateczny termin wysłania deklaracji do 19.06.2020 (włącznie).

Deklaracje składać należy do placówki macierzystej wysyłając e-mail z danymi dziecka, datami oraz godzinami pobytu w lipcu i w sierpniu.

Od dnia 24.06.2020 (środa) o decyzji przyjęcia dziecka w lipcu i sierpniu poinformuje Państwa dyżurująca placówka.

 Zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci obojga Rodziców czynnie pracujących. W przypadku wolnych miejsc będą również przyjmowane pozostałe dzieci.

 Przedszkola będą pracować w obowiązującym nadal reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i GIS oraz MZ.

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Gabryelczyk

Sierpień

Szanowni Państwo,
Ze względu na Państwa pytania związane z dyżurem letnim
w miesiącu sierpniu prosimy o wstępne deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach 03.08.2020-31.08.2020.
Analogicznie do wysłanych deklaracji dotyczących dyżuru letniego w lipcu prosimy o wysłanie wiadomości o tytule „WAKACJE SIERPIEŃ” wraz z danymi: IMIĘ, NAZWISKO, GRUPA MACIERZYSTA, DATY I GODZINY, W JAKICH DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA.
Maile na adres: bajkoweludki@poczta.onet.pl należy wysyłać
do dnia 14.06.2020.
 Zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii
w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci obojga Rodziców czynnie pracujących. W przypadku wolnych miejsc będą również przyjmowane pozostałe dzieci.