10-12-2014-Warsztaty -WRÓBELEK ELEMELEK

4-12-2014-Wycieczka do fabryki czekolady-WRÓBELEK ELEMELEK

3-12-2014-Ćwiczenia gimnastyczne-WRÓBELEK ELEMELEK

19-11-2014-Czekolada na zdrowie- WRÓBELEK ELEMELEK

17-11-2014-Konkurs ceramiki i rzeźby- Swarzędz-WRÓBELEK ELEMELEK

13-11-2014-Wiedza o Polsce i o tradycji rogala świętomarcinskiego- WRÓBELEK ELEMELEK

13 listopada 2014 r. w naszej grupie odbyło się zajęcie zorganizowane przez mamę Franka O, która jest przewodnikiem turystycznym.
Tematem zajęcia była wiedza o Polsce, między innymi: Polska pod zaborami, odzyskanie niepodległości, tradycja rogala marcińskiego, wykonywanie kotylionów, stworzenie mapy Polski przy pomocy widokówek przyniesionych
z domu oraz wspólne zabawy.

Pani Monice Olejniczak za okazaną życzliwość, wielkie serce
i dobrą wolę w przeprowadzeniu zajęcia.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Dzieci z grupy „Wróbelka Elemelka