DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC I SIERPIEŃ 2020

DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC I SIERPIEŃ 2020

Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 w Koziegłowach dyżur wakacyjny pełnić będą zgodnie z harmonogramem:

• LIPIEC (01.07-31.07.2020) – Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki (przyjmuje dzieci z Przedszkola nr 1 i 2 w Koziegłowach)

• SIERPIEŃ (03.08-28.08.2020) – Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały (przyjmuje dzieci z Przedszkola nr 1 i 2 w Koziegłowach)

Przedłużony zostaje ostateczny termin wysłania deklaracji do 19.06.2020 (włącznie).

Deklaracje składać należy do placówki macierzystej wysyłając e-mail z danymi dziecka, datami oraz godzinami pobytu w lipcu i w sierpniu.

Od dnia 24.06.2020 (środa) o decyzji przyjęcia dziecka w lipcu i sierpniu poinformuje Państwa dyżurująca placówka.

 Zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci obojga Rodziców czynnie pracujących. W przypadku wolnych miejsc będą również przyjmowane pozostałe dzieci.

 Przedszkola będą pracować w obowiązującym nadal reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i GIS oraz MZ.

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Gabryelczyk

Sierpień

Szanowni Państwo,
Ze względu na Państwa pytania związane z dyżurem letnim
w miesiącu sierpniu prosimy o wstępne deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach 03.08.2020-31.08.2020.
Analogicznie do wysłanych deklaracji dotyczących dyżuru letniego w lipcu prosimy o wysłanie wiadomości o tytule „WAKACJE SIERPIEŃ” wraz z danymi: IMIĘ, NAZWISKO, GRUPA MACIERZYSTA, DATY I GODZINY, W JAKICH DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA.
Maile na adres: bajkoweludki@poczta.onet.pl należy wysyłać
do dnia 14.06.2020.
 Zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii
w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci obojga Rodziców czynnie pracujących. W przypadku wolnych miejsc będą również przyjmowane pozostałe dzieci.

26-06-2020 -Bezpieczne wakacje – Pszczoła

Bezpieczne wakacje – rozmowa z dziećmi.
On ratuje ludziom życie,
pływa świetnie, znakomicie.
Ja na plaży go spotykam.
Czy znasz pana …? (ratownika)
Arkadiusz Maćkowiak
Dorosły zadaje dzieciom pytania: Czym zajmuje się ratownik?; Po czym możemy poznać ratownika na plaży?; Skąd wiadomo, w którym miejscu na plaży jest ratownik? Dzieci odpowiadają na podstawie własnych doświadczeń. Następnie układa przed dziećmi ilustracje przedstawiające np. bandaż, kapelusz, żelazko oraz koło ratunkowe, deskę ratunkową, jaką posługują się ratownicy nad morzem. Dzieci mają za zadanie wskazać te rzeczy, których używa ratownik w swojej pracy.

„Dobre rady na bezpieczne wakacje” – rozmowa, ustalenie kodeksu bezpiecznego zachowania. Dorosły zadaje pytanie: Jakie dobre rady macie dla ulubionej maskotki (używamy nazwę przytulanki), aby wakacje były bezpieczne? Dzieci najpierw odpowiadają na pytanie, a potem każde rysuje jedną z bezpiecznych sytuacji.

„Koło ratunkowe” – zabawa ruchowa z elementem celowania. Dzieci trzymają kółka do sersa lub kółka gimnastyczne. Na środku pokoju, na stojaku, stoi kijek gimnastyczny. Dzieci mają za zadanie wrzucić kółko na stojący kijek. Można do tego użyć nóżek od ławy odwróconej do góry nogami itp.

„Moje miejsce na wakacje” – zabawa plastyczna. Dzieci najpierw opowiadają, dokąd chciałyby pojechać na wakacje i co by tam robiły, a następnie rysują to kredkami pastelowymi.

Zabawa dowolna dzieci – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Postarajmy się towarzyszyć dziecku w układaniu puzzli itp.

25-06-2020 – Nad jeziorem – Pszczoła

„Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa.

„Tańczące fale” – zabawa muzyczno-plastyczna. Zapraszamy dzieci nad rzekę. Prosimy, by wyobraziły sobie, że są falami. Dajemy dziecku wstążkę. Przy melodii walca dzieci poruszają się, ilustrując ruch wody i fal. Następnie zapraszamy dzieci do przygotowanych dużych kartonów i farb. Powtórnie włącza muzykę, a dzieci malują tańczące fale.

André Rieu – The Second Waltz – Classic Album Selection [5CD]

„Przejście przez mostek” – zabawa z elementem równowagi. Przygotowujemy ławeczkę gimnastyczną/ linię z taśmy, lub przyklejoną do podłogi szarą taśmę klejąca. Dzieci wchodzą na jej szeroką stronę, wyciągają ręce w bok i idą do przodu przy asekuracji dorosłego.

Ps. Tupem może być ulubiona maskotka dziecka.
„Tup nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji.
  

Każde dziecko ma swoją maskotkę . Dorosły prezentuje ilustrację przedstawiającą jezioro i krajobraz wokół niego. Dzieci wypowiadają się swobodnie na temat ilustracji opisując to, co się na niej znajduje, a następnie opowiadają, co się na niej dzieje. Prosimy dzieci, by posłuchały, co maskotka chce im powiedzieć o tym, co on razem ze swoją mamą robił nad jeziorem.
Dzieci przez chwilę słuchają maskotki, a następnie opowiadają o tym, co usłyszały od maskotki.
Następnie dorosły prosi, by dzieci posłuchały, co maskotka chce powiedzieć na temat bezpiecznego zachowania nad jeziorem. Dzieci znowu słuchają, a potem opowiadają.

„Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Dzieci mają figury geometryczne z WM 1–4. Najpierw układają z nich dowolne kształty. Potem dorosły układa, a dzieci starają się ułożyć tak samo.
         

„Wyścig łódek” – zabawa ruchowa. Dzieci siedzą w jednej linii na dywanie w siadzie prostym, ręce mają na kolanach. Na hasło: Start! Posuwają się do przodu, ślizgając się pupą po dywanie, zginając jednocześnie nogi. Ręce cały czas na kolanach. Zabawa może być realizowana razem z rodzicem.

„Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną/chustą mamy itp. W zabawie może uczestniczyć tata lub rodzeństwo.

Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków.

24-06-2020- W górach – Pszczoła

„Trojak” – zabawa taneczna do melodii.

Powitanka-rymowanka.
„Tup odwiedza góry” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji w albumach. Dorosły, wykorzystując maskotkę
Tupa/ulubiona maskotkę dziecka, zwraca uwagę na cechy charakterystyczne krajobrazu górskiego, zwierzęta mieszkające w górach, tradycyjny strój regionalny mieszkańców gór. Dzieci wypowiadają się na podstawie własnych doświadczeń, co można robić w górach podczas wakacji.

„Skoki kozicy” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku. Dorosły rozkłada kółka gimnastyczne/kółka z kolorowej tektury w takiej odległości,
by dzieci musiały przeskoczyć z jednego do drugiego. Dzieci stają przed wskazanym kółkiem i przeskakując z jednego kółka do drugiego, przechodzą na drugą stronę pokoju.
„Górskie kamyki” – zabawa matematyczna. Dzieci mają przygotowane figury geometryczne z WM 1–4. Dorosły układa rytmy dwu- i trzyelementowe, a zadaniem dzieci jest je kontynuować.

„Góry” – zabawa plastyczna. Dziecko ma kartkę z kolorowej gazety – miesięcznika, najlepiej kolorową. Stara się wydzierać palcami kształt stożka. Następnie wszystkie wydarte stożki dzieci naklejają na duży arkusz szarego papieru – powstają góry, na koniec dorysowują elementy krajobrazu górskiego – zwierzęta, słońce, chmury, ludzi, rośliny.

„Z góry i pod górę” – zabawa ruchowa ilustracyjna. Dorosły wybija rytmy. Pierwszy bardzo wolny – dzieci naśladują ciężki chód, drugi szybki – ósemkowy – dzieci naśladują zbieganie z góry. Przy rytmie umiarkowanym maszerują w różnych kierunkach po sali.

„Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Dziecko ma obrazek przedstawiający coś, co wiąże się z górami, np. zwierzęta, mieszkańcy w strojach regionalnych. Każdy obrazek po drugiej stronie ma narysowane nieregularne linie dzielące obrazek na 5 części. Dzieci przyglądają się obrazkowi, rozcinają go po narysowanych liniach i starają się złożyć go tak samo. Na koniec naklejają go na kartkę.
„W góry” – zadania na podstawie ilustracji nr 4: Turysta podczas wycieczki pogubił różne przedmioty z plecaka, powiedz jakie to przedmioty – nazwij je , do czego służą? Ilustracja nr 5: powiedz co twoim zdaniem niezbędne jest podczas wycieczki w górach. Narysuj te przedmioty.

Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Zwróćmy uwagę by dziecko po skończonej zabawie posprzątało po sobie.

23-06-2020-Nad morzem – Pszczoła

25 czerwca Dzień Marynarza

„Wakacje Tupa” – zabawa słuchowa. Dorosły zadaje dzieciom pytanie Co usłyszał Tup nad morzem? Następnie odtwarza dzieciom nagrane odgłosy z płyty.
„Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną.

„Na morzu” – rozmowa na podstawie K2., 31. Dzieci słuchają wiersza recytowanego przez dorosłego.
Marynarz
Zbigniew Dmitroca
Pan marynarz na okręcie
Musi zawsze mieć zajęcie.
Musi cały czas pracować,
Żeby z nudów nie zwariować.

Dorosły zadaje dzieciom pytania: Kto pracuje na okręcie?; Co robi marynarz?; Jak wygląda marynarz w mundurze?
W dalszej części dorosły prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające łodzie motorowe, żaglowe, statki żaglowe, parowce, nowoczesne statki pasażerskie itp. dzieci przyglądają się obrazkom i wskazują różnice i podobieństwa pomiędzy nimi.

„Wciąganie żagla” – zabawa ze skakanką. Dzieci dobierają się w pary. Każda para dostaje skakankę. Jedno z dzieci pełni rolę żagla, drugie – marynarza. Każde z dzieci trzyma za drugi koniec skakanki. Dziecko pełniące rolę marynarza ma za zadane przyciągnąć do siebie kolegę, który stawia mu lekki opór. Potem następuje zamiana ról. Dorosły zwraca uwagę na to, aby dzieci ciągnęły skakankę wolno, a nie gwałtownie.

„Zbieramy muszelki” – zabawa dydaktyczna z liczeniem. Dorosły przygotowuje kostkę do gry oraz dużą ilość jednakowych liczmanów – około 25 dla jednego dziecka (guziki, kasztany itp.). Każde dziecko ma tackę, liczmany są rozsypane na określonej przestrzeni. Dorosły  pokazuje dzieciom kolejne ścianki kostki. Zadaniem dzieci jest zebrać tyle liczmanów, ile jest oczek na danej ściance. Na koniec dzieci porządkują zebrane muszelki tak, by było je łatwo policzyć i starają się je przeliczać w zakresie własnych możliwości.

„Co tonie, co pływa” – zabawa badawcza. Dorosły przygotowuje dużą miskę z wodą i różne przedmioty, m.in. korki, klocki plastikowe, drewniane, korę, kartkę papieru, stateczek papierowy, łyżkę metalową, kawałki sztucznych materiałów (pianka, gąbka) itp. Dzieci kolejno wrzucają do wody zgromadzone przedmioty i obserwują zachodzące zmiany. Snują przypuszczenia, dlaczego jedne przedmioty toną, a inne nie.

„Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem.
Praca z K2., 30 – tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.

22-06-2020-Jedziemy na wakacje – Pszczoła

„Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Dzieci dobrane są parami i siedzą naprzeciwko siebie. Dorosły pokazuje za pierwszym razem, jak należy wykonywać ruchy:
Płynie rzeczka
Małgorzata Barańska
Płynie, płynie sobie rzeczka – rysowanie palcem wskazującym rzeczkę na wewnętrznej stronie przedramienia kolegi /towarzyszącej dziecku osobie
Idą misie do łóżeczka – kroczenie palcem wskazującym i środkowym wzdłuż przedramienia, od łokcia do dłoni dziecka.
Pierwszy miś zaśnie dziś – położenie na otartej dłoni kolegi/osoby towarzyszącej dziecku  kciuka,
Drugi miś zaśnie dziś – dołożenie do niego palca wskazującego,
Trzeci miś zaśnie dziś – dołożenie do nich palca środkowego,
Czwarty miś zaśnie dziś – dołożenie do nich palca serdecznego,
No, a piąty? Ten posłucha, – chwytanie małego palca kolegi i delikatne poruszanie nim.
co wyszepczę mu do ucha…

Do widzenia, przedszkole! – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania Olgi Masiuk.

Do widzenia, przedszkole!
Olga Masiuk
Od kilku tygodni było bardzo gorąco. Zbliżały się wakacje i następnego dnia miał się odbyć pożegnalny piknik. Wszystkie rozmowy w przedszkolu kręciły się teraz wokół podróży i plecaków. Elizka ciągle mówiła, że w poniedziałek pojedzie z rodzicami nad morze. Tup słuchał opowieści o morzu z ogromnym zainteresowaniem.
– Ale jakie jest to morze? – pytał.
– Taka woda wielka – Elizka wzruszała ramionami, bo jak dokładnie opowiedzieć, co to jest morze.
– Nad morzem zbiera się muszle – wtrącił się Szczypior. – I kiedy się przyłoży ucho do muszli, to w niej, w środku, szumi morze.
– Naprawdę? – nie mógł uwierzyć Tup. – W muszli jest woda?
– Nie – dołączył do rozmowy Kuba. – Muszle po prostu zapamiętują, jak szumi morze i potem to powtarzają każdemu do ucha.
– E tam – Elizka wachlowała się książeczką do kolorowania. – Chodzi o to, żeby pływać w wodzie. Żeby nie było tak gorąco.
– Pływać? To jest trudne – zainteresował się Tup.
– Jak się ma rękawki, to jest łatwiutkie.
– Chciałbym jechać nad morze – westchnął Tup.
– Jedź z nami – zaproponowała Elizka. – Zapytam rodziców, czy możesz, a ty zapytaj swoich.
Tup przystanął oszołomiony.
– Myślisz, że twoi rodzice zgodziliby się? A jeśli będą się bali, że będę niegrzeczny? Może im powiedz, że jestem najgrzeczniejszym zającem w przedszkolu.
– Przecież jesteś jedynym zającem w przedszkolu – roześmiał się Kuba.
– Ale najgrzeczniejszym – zaznaczył Tup.
Następnego dnia okazało się, że ani rodzice Elizki, ani Tupa nie mają nic przeciwko wspólnej wyprawie nad morze.
Tup nie mógł się skupić na śpiewaniu pożegnalnych piosenek, chciał jak najszybciej zobaczyć morze i znaleźć muszle.
– Musimy tylko, Tupku, kupić ci jeszcze kąpielówki – powiedziała mama Tupa – Żebyś mógł pływać.
– Będziesz pływał zającem? – zainteresowała się Zosia.
– Jeśli można żabką i pieskiem, to pewnie i zającem – śmiał się Szczypior.
Ostatnią piosenkę śpiewali Kuba z Zosią, a potem Pani życzyła wszystkim miłych wakacji, szczególnie tym, którzy pierwszy raz w tym roku zobaczą góry albo morze. I wszyscy ściskali się na pożegnanie.
– Do widzenia, przedszkole – powiedział Tup, wychodząc z mamą. – Kiedy wrócę tu jesienią, będę już Tupem, który pływał w morzu i słuchał, co szumi w muszli.
Dorosły zadaje dzieciom pytania dotyczące tekstu opowiadania, np. O czym rozmawiały dzieci?; Dokąd jechała Elizka?; O czym marzył Tup?; Co postanowili Elizka i Tup? Dzieci dokonują analizy i syntezy sylabowej słów: morze, kąpielówki, plecak.

„Samochody” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca. Dzieci poruszają się przy szybkiej melodii, naśladując dłońmi trzymanie kierownicy. Podczas przerwy w muzyce zatrzymują się i naśladują pompowanie koła. Gdy melodia powraca, jadą dalej.

„Czym jedziemy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka. Dorosły czyta zagadki. Dzieci podają rozwiązania.
Zagadki
Arkadiusz Maćkowiak

Składa się z wagonów i lokomotywy,
Podróż nim to prawie same pozytywy.
Bezpieczny i szybki, gdy po torach gna.
Każdy z was na pewno już odpowiedź zna. (pociąg)

Pojazd, co ma cztery koła,
Długą drogę przebyć zdoła.
Co zapewnia nam wygodę,
nazywamy… (samochodem)

To maszyna do latania.
Śmigło silnik uruchamia.
Skrzydła niosą go po niebie.
Co to jest? Ja pytam Ciebie. (samolot)

Mknie przez miasto i jest duży,
Pasażerom swoim służy.
Skasuj bilet kiedy wsiądziesz,
będzie miejsce, to usiądziesz.
Jeszcze tylko podpowiadam,
Każdy numer swój posiada. (autobus)

Na siodełku sobie siedzisz, no i pedałujesz,
dzięki niemu długi dystans szybko pokonujesz.
Możesz jeździć nim po górach oraz po ulicy,
umieszczamy na nim dzwonek – gdzieś na kierownicy. (rower)

„Co jeździ, lata, pływa” – zabawa dydaktyczna. Dorosły gromadzi obrazki przedstawiające różnorodne pojazdy (także sanki, rolki, wrotki duży balon, paralotnię itp.). Dzieci nazywają każdy przedmiot. Następnie dokonują klasyfikacji na to, co lata, jeździ po ziemi oraz na to, co pływa po wodzie lub pod wodą. Na koniec dokonują analizy i syntezy sylabowej wybranych nazw, np. sanki, samolot, autobus, oraz próbują wyróżnić początkową
głoskę w nazwach: a-utobus, w-rotki.

„Rower” – zabawa ruchowa na plecach. Dzieci leżą na dywanie na plecach. Podnoszą do góry obie nogi naśladują ruch pedałowania w rytmie podawanym przez dorosłego recytującego rymowankę: Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek.

„Samochód” – sklejanie pojazdu z pudełek po zapałkach. Dzieci sklejają 3 pudełka po zapałkach w sposób pokazany poniżej.
Następnie oklejają całość kawałkami kolorowego papieru, a na koniec przyklejają cztery koła wycięte z grubszego kartonu pokolorowane na czarno.

15.06-19.06.2020 „Kolory lata”

1.Poniedziałek: ŻÓŁTY

Dzień dobry Pszczółki!

Gimnastyka poranna: 

„Tropem kolorów” – zabawa twórcza. Jaki kolor dziś tropimy? Rozwiązywanie zagadek.Dziecko podaje rozwiązanie wskazując ilustrację.

Ten owoc bardzo kwaśny bywa,
rośnie w ciepłych krajach.
Jak się on nazywa. (cytryna)

Na drzewie dojrzewa,
żółta lub zielona,
brzuszek ma okrągły,
górą wydłużona. (gruszka)

Do rogala jest podobny
jaki kolor ma,
jest to owoc z ciepłych krajów.
Czy ktoś z was go zna? (banan)

Olbrzymia lampa,
co na niebie świeci.
Na całym świecie
i dla wszystkich dzieci. (słońce).
– Co mają wspólnego te wszystkie obrazki?

Słuchanie opowiadania A. Galicy „Bajka o żółtej kredce”.
Pewnego dnia Tomek wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. Wysypał kredki na stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauważył nawet, że w pudełku została żółta kredka, której zrobiło się smutno.
– Nie jestem potrzebna – myślała.
– Tomek zostawił mnie w pudełku, może nie podoba mu się mój żółty kolor?
A tymczasem Tomek narysował zieloną kredką trawę i zielone drzewko. Po chwili czarna kredką narysował dach z kominem, z którego leciał dym. Czerwoną kredką pomalował ściany, a granatową zrobił wielkie drzwi do domu.
– Ach jak pięknie Tomek rysuje – westchnęła żółta kredka i przyglądała się, co jeszcze będzie na rysunku.
Tomek wziął kredkę niebieską i pomalował nią niebieskie niebo z niebieskimi obłoczkami. Później brązową kredką dorysował obok domu budę, płot i brązowego, wesołego pieska.
– Wszystkie kredki coś narysowały – popłakiwała żółta kredka – tylko ja nie jestem do niczego potrzebna.I właśnie wtedy Tomek wyciągnął ją z pudełka.
– O, tu jesteś, myślałem, że zginęłaś – powiedział – i nie mógłbym dokończyć rysunku.
Tomek narysował żółtą kredką wielkie słońce z żółtymi promykami i żółte firanki w oknach i żółte słoneczniki za płotem i jeszcze małą, żółtą kaczuszkę, która bawiła się na rysunku z pieskiem. Ach, jaka dumna była z siebie żółta kredka, że potrafi tyle narysować.

Rozmowa na temat bajki. Jak miał na imię chłopiec? Co narysował zieloną kredką i niebieską? Jakie zwierzątko narysował koło domu? Dlaczego żółta kredka była smutna? 

Zestaw zabaw ruchowych:

  • „Taniec słoneczka” – Zabawa ruchowa
    Dziecko otrzymuje 2 paski żółtej bibuły, tańczy w rytm muzyki poruszając bibułkami trzymanymi w dłoniach.
  • „Żółty” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dziecko chodzi po pokoju w rytmie dowolnej piosenki. W czasie przerwy w muzyce szybko szuka koloru żółtego i dotyka go palcem. Gdy muzyka powraca, dziecko znowu zaczyna maszerować.
  • „Gdzie jest żółty?” – zabawa orientacyjno-porządkowa: W pokoju rozmieszczone są żółte i innego koloru zabawki. Obok Rodzica położony jest koszyk. Podczas muzyki do marszu lub biegu dziecko porusza się między zabawkami. Z chwilą zatrzymania nagrania,  dziecko odnajduje żółte zabawki i kładzie do koszyka. ( Za każdym razem tylko jedną)  Rodzic kontroluje poprawność zadania. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

„Kogel-mogel” przygotowanie deseru.

Rodzic przygotowuje dla dziecka 1 jajko, kubek, cukier, łyżeczkę. Wbija dziecku żółtko do kubka. Dziecko same odmierza łyżeczkę cukru do kubka i kręci za pomocą łyżeczki kogel-mogel. Smacznego.

2.Wtorek: ZIELONY

Gimnastyka poranna: 

Gramy w zielone – słuchanie wiersza W. Broniewskiego.

„Gramy w zielone”Władysław Broniewski

 „Proszę o zielone!”

zaklekotał bociek

do zielonej żabki,

co siedziała w błocie.

Ale mądra żabka

prędko myk! pod wodę:

„Miłe mi, bocianie,

moje życie młode”.

Rosły w błocie modre

niezapominajki

i boćkowi rzekły:

„Znamy takie bajki!

Chciałbyś żabkę połknąć,

lecz się obejdź smakiem:

żabka gra w zielone

z młodym tatarakiem”.

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące treści wiersza: O jaki kolor poprosił bocian?; W jaką grę chciał grać?; Z kim bocian chciał zagrać w zielone?; Jakie kwiatki rosły w błocie?; Z kim żabka zagrała w zielone?. Dziecko dzieli słowa na sylaby: żaba, bocian, tatarak.

„My jesteśmy żabki” zabawa ruchowa.

„Gra w zielone” – zabawa orientacyjno- porządkowa.

Dziecko maszeruje, podskakuje lub biega w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka milknie, opiekun głośno podaje nazwę koloru. Dziecko musi odszukać podany kolor i dotknąć go. Jeżeli opiekun poda kolor zielony, dziecko stają prosto w bezruchu.

„Co jest zielone?”zabawa słownikowa.

Dzieci wymieniają wszystko, co kojarzy im się z tym kolorem, dzielą nazwy na sylaby. Następnie gromadzą na dywanie wszystko, co uda im się znaleźć w domu w kolorze zielonym.

Karty pracy do wyboru:

3.Środa: NIEBIESKI

Gimnastyka poranna:

„Tropem kolorów” – zabawa twórcza.
Rodzic wykorzystując dowolną maskotkę, zadaje dziecku zagadkę: Jaki kolor dziś tropimy?
Schował się on w niebie i wodzie.
Można znaleźć go w chabrach i w oczach.

„Kolory tęczy.Niebieski” Bajka o kolorze niebieskim.

 

„Niebieski” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Dziecko chodzi w rytmie dowolnej piosenki. W czasie przerwy w muzyce szybko szuka koloru niebieskiego i dotyka go palcem. Gdy muzyka powraca, dziecko znowu maszeruje.

„Znam kolory” piosenka- utrwalanie znajomości kolorów.

„Podróż do morskiej krainy” zabawa ruchowa.  Dziecko siada na rozłożonym kocu na dywanie, otrzymuje niebieski pasek bibuły lub kawałek niebieskiego materiału. Dziecko ruchem ciała naśladuje pogodę panującą nad morzem.

„Butelka”zabawa badawcza. Rodzic bierze butelkę napełnioną do połowy wodą, daje do niej odrobinę farby plakatowej. Dziecko obserwuje zachowanie farby w wodzie i wspólnie wyciągają wnioski.

„Niebieski świat” –zabawa plastyczna- lepienie z niebieskiej plasteliny.
Dziecko lepi z plasteliny dowolne kształty.

4.Czwartek: RÓŻOWY

Gimnastyka poranna: 

„ Różowy” – rozmowa z dzieckiem na podstawie treści wiersza Marcina Brykczyńskiego.

Hokus-pokus, czary-mary,
ogłaszamy sztuczkę nową,
przez różowe okulary
świat zobaczysz na różowo:
różowe domy i miasta,
różowy las tam wyrasta,
chmury i niebo hen w górze,
pola i łąki, i drzewa,
wszystkie różowe jak róże,
i ptak różowy, co śpiewa
same różowe nutki,
aż cieszą się kwiaty w ogródku
i znikają bez śladu smutki.
Bo w świecie na różowo,
daję Wam na to słowo,
nie może być żadnych smutków.

Co zobaczyły dzieci przez różowe okulary? W jakim nastroju były, oglądając świat przez różowe okulary?

Co widać przez różowe okulary” – stemplowanie gąbką na temat dowolny. Dziecko ma przygotowane farby w kolorach czerwonym i białym. Miesza oba kolory w niewielkich ilościach tak długo, aż uzyskają kolor różowy.

„Różowy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dziecko chodzi po pokoju w rytmie dowolnej piosenki. W czasie przerwy w muzyce szybko szuka koloru różowego i dotyka go palcem. Gdy muzyka powraca, dziecko znowu maszeruje.

„Różowe zdrowie” – przygotowanie koktajlu truskawkowego. Rodzic przygotowuje mikser, kubki, jogurt naturalny lub mleko oraz świeże truskawki. Dziecko myje truskawki i odrywa szypułki. Rodzic wrzuca je do miksera, wlewa jogurt lub mleko i dokładnie miksuje. Dziecko nalewa jogurt do kubków, określa kolor napoju i wspólnie piją.Smacznego!

5.Piątek: TĘCZOWY ŚWIAT

Gimnastyka poranna:

Agnieszka Karcz „Kraina tęczy”

Gdy na niebie słońce świeci,
Ziemia moknie w ciepłym deszczu.
To pojawia się nad światem
Droga do krainy tęczy.

Wielki pas wstęg kolorowych,
Które w kształcie są półkola.
Jeden koniec się wyłania,
drugi kończy tuż na ziemią.

Barwy widoczne tej drogi są,
Każda ze wstęg ma barwę swą.
Aż w siedmiu kolorach mienią się,
I swoim pięknem dzielą się.

Kolor czerwony to znak gorąca.
Kolor pomarańczowy to cytrusów barwa.
Kolor żółty to słońca promień.
Kolor zielony to traw i lasów barwa.
Kolor niebieski to symbol nieba.
Kolor granatowy to głębia morza.
Kolor fioletowy to lawendy zapach.
Spójrz na niebo i policz sama.

Pytania do wiersza:

  • Kiedy powstaje tęcza?
  • Jakie kolory w niej występują?
  • W jakiej porze roku tęczę na niebie możemy zaobserwować najczęściej?
  • Z czym kojarzą się wam kolory występujące w tęczy?

„Jak powstaje tęcza?” film edukacyjny.

“Tęczowy taniec –zabawa ruchowa. Dziecko otrzymuje paski papieru/krepiny. Porusza się w rytm melodii w dowolny sposób. Na hasło rodzica – “Tęcza” – dziecko zatrzymuje się, zamaszystymi ruchami rąk rysuje nad głową łuk tęczy i obserwuje zachowanie się pasków. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

Propozycje prac plastycznych:

12-06-2020-Pszczółki

PIEKARZ

 

Piekarz – rozmowa na podstawie wiersza Z. Dmitrocy.

Piekarz
Piekarz w nocy nie śpi wcale,
Piecze bułki i rogale.
A najwięcej piecze chleba,
Bo najwięcej go potrzeba.
Po wysłuchaniu rymowanki dzieci odpowiadają na pytania dorosłego, np. Czym zajmuje się piekarz?; Jak nazywa się miejsce, w którym pracuje piekarz?; Kiedy piekarz piecze bułki i chleb?; Dlaczego?; Gdzie kupujemy ciasta i ciastka? (cukiernia); Kto je piecze?(cukiernik).
„Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa. Dorosły, recytując wiersz, rysuje wzory. Dzieci najpierw obserwują, przy powtórzeniu rysują razem z dorosłym.
Piekarz w nocy nie śpi wcale,

Piecze bułki i rogale.

A najwięcej piecze chleba, Bo najwięcej go potrzeba.

Potem dzieci dorysowują szczegóły: włosy czapkę cukiernika, uszy, szyję, kolorują całość.
„Czapka cukiernika” – origami. Dorosły wykorzystuje gazety  do zrobienia czapki. Sposób złożenia – tradycyjny.

czapka z papieru jak zrobić paper hat

„Tup-cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego. Dorosły zaprasza dzieci do upieczenia Tupowego przysmaku – ciasta z owocami. Dzieci nakładają fartuszki oraz wcześniej przygotowane czapki i pod kierunkiem dorosłego przygotowują ciasto. Uwaga! Mikser obsługuje tylko dorosły.
Ciasto biszkoptowe Tupa
Składniki na ciasto:
6 całych jajek
1,5 szklanki cukru
1,5 szklanki mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Dodatki: sezonowe owoce, cukier puder, tłuszcz i bułka tarta do wysypania tortownicy.
Przygotowanie ciasta: Utrzeć całe jajka z cukrem na kogel-mogel. Do masy dodawać stopniowo mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Gdy masa będzie puszysta, wylać na posmarowaną tłuszczem i wysypaną tartą bułka tortownicę (dużą). Na wierzchu ułożyć owoce. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 1800C i piec około 40 minut. Po wyjęciu i wystudzeniu posypać cukrem pudrem.
„W cukierni” – zabawa tematyczna. Dzieci przygotowują poczęstunek: nakrywają stoliki obrusami, ustawiają talerzyki, łyżeczki i kubki jednorazowe oraz przynoszą na dużych talerzach poporcjowane ciasto z łopatką do nakładania. Stawiają też dzbanki z sokiem lub herbatą. Układają tak, by dla każdego dziecka oraz osoby dorosłej w sali było nakrycie. Siadają do stolików, degustują ciasto i prowadzą rozmowy. Dorosły zwraca uwagę na zachowanie się w cukierni: siedzimy spokojnie, ciasto nakładamy łopatką, jemy za pomocą łyżeczek, o dokładkę prosimy umiarkowanym głosem, pamiętając o zwrotach grzecznościowych: proszę, dziękuję itp. Po zjedzeniu ciasta wszyscy wspólnie sprzątają.