Artyści to my 6l

Z kulturą za pan brat

Artyści to my

„Artysta”- stworzenie definicji

Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytanie: Kto to jest artysta? Czym zajmuje się artysta?

Rodzic podkreśla, że nie każdy, kto coś zrobi, jest artystą – jego dzieło musi być wyjątkowe, budzić emocje, chęć dyskusji; artysta musi mieć talent, bardzo dobrze wykonywać to, czym się zajmuje, być wytrwały i ciągle ćwiczyć, by być jak najlepszy. Dziecko próbuje podać przykłady dziedzin, w których mogą tworzyć artyści:

malarstwo- malarz

rzeźbiarstwo- rzeźbiarz

literatura – pisarz, poeta

muzyka – kompozytor, śpiewak, piosenkarz, gitarzysta

teatr – aktor, reżyser itd.

„Malarstwo”- rozmowa na podstawie zgromadzonych materiałów

(Potrzebne: załączone zdjęcia)

Przedstawiamy dziecku różne style w malarstwie na przykładzie tematu: drzewo. Dziecko porównuje sposób przestawienia tematu, wybiera ten, który najbardziej mu się podoba i uzasadnia swój wybór.

„Kuchenni malarze”- zabawa grafomotoryczna

(Potrzebne: tacka, mąka)

Dziecko na tacce z mąką rysuje palcem dowolny obrazek. Następnie rodzic demonstruje sposób pisania wielkiej i małej drukowanej litery „f”, „F”, a dzieci powtarzają kilka razy na tacce z mąką.

„Literowy wąż”

Najpierw prosimy dziecko, by wskazało pierwsza i literę podanego przez nas wyrazu, np. farby, paleta, obraz, malarstwo, pędzel, artysta itd.

Następnie gramy z dzieckiem w grę, w której ostatnia litera podanego wyrazu stanowi jednocześnie pierwszą literę następnego wyrazu. Np. farba – atrament – tornister – rak – kałuża itd. Wyrazy nie mogą się powtarzać.

„Farby na palecie” – tworzymy tęczę

(Potrzebne: farby, kartka)

Na palecie lub kartce nakładamy dziecku farby w trzech podstawowych kolorach (Czerwony, żółty i niebieski). Zachęcamy by mieszało kolory i pytamy jakie kolory powstają po zmieszaniu np. czerwonego z żółtym, żółtego z niebieskim itd. Kiedy dziecko uzyska już wszystkie potrzebne do namalowania tęczy kolory, maluje tęczę z zachowaniem kolejności kolorów (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy)

IMPRESJONIZM

EKSPRESJONIZM

KUBIZM

REALIZM

SURREALIZM

Możliwość komentowania jest wyłączona.