30.03.2021-KOT FILEMON

WTOREK 30.03.2021r.

  1. Zabawy z mozaiką geometryczną. Układanie pisankowych wzorów z figur geometrycznych według pomysłu dziecka. Rozwijanie pomysłowości, kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej.
  2. Zabawa „Dokończ wyraz”. R. podaje wyraz, a zadaniem dziecka jest podzielić go na sylaby, następnie wyróżnić pierwszą sylabę i podać inne wyrazy zaczynające się na tę sylabę, np.: ba-ra-nek, ba-sen, ba-lon; ko-ra-le, ko-za, ko-min, ko-ło; ma-zu-rek, ma-pa, ma-ma, ma-zak. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów .
  3. Rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne.

Temat: Wielkanocne kartki.

Cele: – rozwijanie zainteresowań plastycznych – doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnego materiału do tworzenia pracy plastycznej – rozwijanie sprawności manualnych – rozwijanie umiejętności rozplanowania pracy na kartce – doskonalenie techniki malowania i klejenia.

Przebieg zajęć:

  • Oglądanie kart wielkanocnych. Swobodne wypowiedzi dziecka na temat tego, co one przedstawiają, wspólne omówienie tradycji wysyłania rodzinie i znajomym kartek z życzeniami.
  • Wykonanie kart wielkanocnych. R. rozdaje dziecku złożone na pół kartki z kolorowego bloku technicznego. Dziecko nakleja na nie według własnego pomysłu gotowe elementy: sylwety pisanek, kurczaczków, bazi. Następnie wykleja je przygotowanymi materiałami: kawałkami wełny lub watą (kurczaczka, bazie, zajączka), skorupkami jajka (pisanki). Sylwety pisanek malują farbami.
  • Dziecko opowiada, komu chciałoby wręczyć kartę lub do kogo ją wysłać.
  • Zabawa „Dokończ zdanie”. R. mówi początek zdania, a dziecko wymyśla jego zakończenie, np.: Lubię Święta Wielkanocne, ponieważ… W lany poniedziałek… Pisanki są… Symbole wielkanocne to… Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności budowania zdań.
  • Zabawa „Wielkanocne rytmy”. Kontynuowanie rytmu ułożonego z sylwet kurczaczków, bazi, pisanek, zajączków itd. Rytm rozpoczyna R. Dostrzeganie regularności, doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.