22-06-2020-W górach – Krasnal

1.Praca z KP4.36 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, dekodowanie.

„Góry” – zajęcia dydaktyczne, szukanie na mapie polskich górskich miast oraz największych polskich gór, podawanie ich nazw. Dorosły przynosi przedmioty kojarzące  ciupaga, narty, zakopiańskie korale, wełna. Pyta dzieci: Z jakim regionem Polski kojarzą wam się te przedmioty? Jak nazywa się lubiane przez turystów górskie miasteczko? (Zakopane) W jakich górach leży Zakopane? Dzieci wspólnie z dorosłym odnajdują na mapie  góry (Tatry, Bieszczady, Karkonosze, Pieniny, Góry Świętokrzyskie).

„Jak daleko?” – sprawdzanie za pomocą sznurka odległości do różnych miejscowości na mapie. Dzieci sprawdzają za pomocą sznurka odległość od miejscowości, w której znajduje się ich przedszkole, do polskich gór. Porównują długości sznurków i oceniają, które góry leżą najbliżej, a które najdalej. Na koniec dorosły pyta dzieci, co można robić latem w górach. • przedmioty kojarzące się z górami (lub ich zdjęcia): oscypek, ciupaga, narty, zakopiańskie korale, wełna; sznurek

 

„Wycieczka w góry” – zabawa polisensoryczna. Rozpoznawanie po dotyku przedmiotów umieszczonych w worku (plecaku), poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów potrzebnych podczas  wyprawy w góry. Dorosły pyta dzieci: Co należy zabrać na górską wycieczkę? Przynosi worek / plecak, w którym znajdują się różne przedmioty, w tym: lornetka, butelka wody, telefon komórkowy, kanapka, mapa, kompas. Zadaniem dzieci jest odgadnąć po dotyku, jakie przedmioty ukryto w plecaku, oraz ocenić, czy są one potrzebne podczas wyprawy w góry i dlaczego. • worek / plecak z różnymi przedmiotami, w tym z: lornetką, butelką wody, telefonem komórkowym, kanapką, mapą, kompasem

Praca z KP4.37 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, pobudzanie kreatywności.

2.„Wyprawa w góry” – zabawa ruchowa.„Wyprawa w góry” – zabawa ruchowa. Dorosły rozkłada w pokoju przeszkody: poduszki, kartki, szarfy. Posłużą one jako elementy przestrzeni, które dzieci będą mijać podczas wycieczki w góry. Dzieci pokonują przeszkody umieszczone na dywanie. • poduszki, kartki, szarfy

 

„Luneta” – zabawa w naśladowanie. Dorosły przynosi kartkę papieru, którą zwija tak, by stworzyć lunetę. Przykłada ją do oka i mówi: Jestem na szczycie góry. Widzę… (np. owce na polanie).  Dzieci naśladują to, co wymienił dorosły.  Po kilku takich instrukcjach wydanych przez dorosłego lornetkę przejmują dzieci i to one opisują, co widzą.  • kartka

„Kogo i co możemy spotkać na szlaku?” – rozpoznawanie oraz podawanie nazw zwierząt i roślin górskich. Dorosły przynosi zdjęcia różnych zwierząt (w tym kozicy, borsuka, sarny, lista, niedźwiedzia, świstaka, traszki) i roślin (w tym: limby, modrzewia, szarotki alpejskiej, krokusa, sasanki). Prosi dzieci o podanie ich nazw i wybranie tylko tych, które żyją w górach. Dorosły rozmawia z dziećmi na temat gatunków będących pod ochroną. • zdjęcia różnych zwierząt (w tym kozicy, borsuka, sarny, lista, niedźwiedzia, świstaka, traszki) i roślin (w tym: limby, modrzewia, szarotki alpejskiej, krokusa, sasanki

.„Co zniknęło?” – doskonalenie pamięci świeżej. Dorosły  pokazuje zdjęcia pięciu obiektów, które występują w górach (roślin lub zwierząt). Prosi dzieci o podanie ich nazw i zapamiętanie. Następnie chowa jeden z nich i pyta, co zniknęło. Zabawa jest kontynuowana, aż dzieci zapamiętają nazwy większości obiektów. • zdjęcia przedstawiające górskie rośliny i zwierzęta

 

„Może morze?” – burza mózgów.  Dzieci starają się podać jak najwięcej skojarzeń z morzem. Gdy pomysły się wyczerpią, dorosły  przynosi koszyk pełen nadmorskich skarbów i przydatnych rzeczy, np.: piasek, muszelki, bursztyny, widokówki, słomkowe kapelusze, krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne,strój kąpielowy, klapki, koło ratunkowe lub poduszki naramienne. Dzieci oglądają przedmioty i mówią, jak można je wykorzystać nad morzem. Dorosły uwrażliwia dzieci na konieczność smarowania się kremem z filtrem, noszenia nakrycia głowy, zabawy w wodzie w obecności dorosłych. Dzieci przypominają wspólnie numer telefonu alarmowego – 112. • koszyk pełen nadmorskich skarbów i przydatnych rzeczy, np.: piasek, muszelki, bursztyny, widokówki, słomkowe kapelusze, krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, klapki, koło ratunkowe lub poduszki naramienne

„Kropelka złotych marzeń” – śpiewanie piosenki pod tym samym tytułem i ekspresja ruchowa do piosenki.

FASOLKI – Bursztynek – Kropelka Złotych Marzeń

 

https://FASOLKI – Bursztynek – Kropelka Złotych Marzeń

Kropelka złotych marzeń
sł. Andrzej Marek Grabowski, muz. Krzysztof Marzec
Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć, (dzieci machają)
Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, (naśladują paluszkami padający
deszcz)
Co Ci dać, przyjaciółko mych słonecznych dni, (rozkładają pytająco ręce)
Żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil. (pokazują na zegarek)
Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży, (robią łódeczkę z rąk, pokazują na
dywan)
Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń, (rysują w powietrzu słońce)
Bursztynek, bursztynek położę Ci na dłoni, (przekazują na niby bursztynek dziecku
obok)
Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech Cię dogoni… (spoglądają przez złączone palce,
uśmiechają się)
Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, (rozkładają ręce na powitanie)
Kiedy znów powiesz do mnie po prostu „cześć”. (machają)
Może nawet nie poznam przez chwilę Cię, (przecierają oczy)
Ale ty wtedy prędko wyciągniesz ten… (udają, że wyjmują coś z kieszeni)
Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży… (×2) (jak wyżej)

 

5.„Górskie szczyty” – zabawa plastyczna. Rysowanie przez dzieci konturu gór na kartce i wypełnianie kolorowym piaskiem (wykonanym z wypieczonego piasku z dodatkiem kolorowych farb). • kartki, piasek w różnych kolorach

6.„Gdzie są zwierzęta?” – zabawa z W.26-27.

Możliwość komentowania jest wyłączona.