18-06-2020-Lato na łące

Realizacja podstawy programowej – WRÓBELEK ELEMELEK
Czwartek 18.06.20202
Temat kompleksowy: „Lato”
Temat dnia: „Lato na łące”

1.Zabawy konstrukcyjne z drewnianych klocków „Kto wyżej?” – doskonalenie koordynacji ręka-oko.

2.Rysujemy łąkę” – zajęcia plastyczne, podawanie nazw kwiatów, dzielenie ich na głoski i sylaby. Dorosły rozdaje dzieciom kartki i pastele i prosi, by narysowały łąkę. Gdy skończą, pyta: Jak wygląda wasza łąka? Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? Czy są tam jakieś owady? Jakie? Co znajduje się na prawdziwej łące? Pokazuje dzieciom zdjęcia kwiatów (mogą to być: nagietek, bratek, malwa, stokrotka, mak) i prosi o podanie ich nazw.

Dzieci dzielą nazwy kwiatów na sylaby. Układają zdjęcia kwiatów w kolumnach zgodnie z liczbą sylab, głosek i liter w ich nazwie. • kartki, pastele, zdjęcia letnich kwiatów (np. nagietek, bratek, malwa, stokrotka, mak)

Praca z KP4.34a – przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych. • KP4.34a
3.„Zwierzęta i owady na łące” – zajęcia dydaktyczne, utrwalenie nazw oraz wyglądu zwierząt i owadów łąkowych, czytanie globalne. Dorosły pyta dzieci: Co oprócz kwiatów znajduje się na łące. Jakie zwierzęta i owady można tam spotkać? Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła, motyl, ślimak, mrówka, kret, bocian, biedronka, konik polny itp.). Dorosły pokazuje odpowiednie zdjęcia. Na koniec dzieci dopasowują zdjęcia do napisów do czytania globalnego. • zdjęcia i napisy do czytania globalnego (pszczoła, motyl, ślimak, mrówka, kret, bocian, biedronka, konik polny itp.)

. „Ciekawostki” – poszerzanie wiedzy o zwierzętach na łące. „Łąka” – zabawa ruchowa, slalom, integracja, reakcja na sygnał (umiejętność budowania rytmów, sekwencji). Dorosły pyta dzieci: Czy bocian naprawdę je przede wszystkim żaby? Wyjaśnia, że głównym pożywieniem bociana nie są żaby, ale gryzonie. Dorosły pyta: Które ze zwierząt występujące w zagadkach jest nazywane bożą krówką? Dlaczego? Pokazuje zdjęcia krowy i biedronki, a dzieci starają się znaleźć cechy wspólne. Dorosły wyjaśnia, że niektóre krowy mają duże łaty na biodrach (a kiedyś mówiło się: na biedrach). Takie krowy nazywano więc biedrulami. Wypasający je pastuszek zauważył kiedyś ich podobieństwo do czerwonego owada w czarne kropki, którego nazwał „biedrunka” – boża krówka. • zdjęcia krowy i biedronki

Praca z KP4.34b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych. •

„Biedronki” – praca plastyczna. Tworzenie biedronek z pasków papieru. Dorosły rozdaje dzieciom czerwone, czarne i białe karki. Z czerwonego papieru dzieci wycinają koło, które będzie podstawą grzbietu biedronki, oraz dużo cienkich pasków. Końcówki pasków przyklejają do koła tak, aby środkowa część stworzyła łuk. Przyklejają kolejne paski obok, tak aby stworzyć przestrzenny kształt tułowia biedronki (kształt ma przypominać kłębek włóczki). Następnie z czarnego papieru wycinają buźkę z czułkami oraz kropki. Z białego papieru wycinają oczy z czarnymi źrenicami. Doklejają elementy biedronki. • czarny, czerwony i biały papier, nożyczki, klej


4. Malowanie na dużym brystolu packą na muchy umoczoną w farbie. Na brystolu można narysować czarne muszki. • packa na muchy

5. „Kwietniki” – układanie kompozycji ze sztucznych kwiatów w otworach sitka odwróconego do góry dnem sitka. • sztuczne kwiaty, sitka

6.„Ładne kwiatki” – zabawa konstrukcyjna. Tworzenie kwiatków z układanek geometrycznych lub tangramów. Tworzenie łąki z prac całej grupy. • układanki geometryczne lub tangramy

Możliwość komentowania jest wyłączona.