15-06-2020-Po czym poznać, że nadeszło już lato – Kot

 
Gimnastyka

Przypominamy pory roku

1. „Lato, lato” – zajęcia dydaktyczne. Przynosimy kartki z kalendarza z miesiącami: CZERWIEC, STYCZEŃ, GRUDZIEŃ, WRZESIEŃ. Prosimy dzieci, by poukładały kartki zgodnie z kolejnością występowania miesięcy w roku. Pytamy: W jakim miesiącu rozpoczyna się lato? Dzieci starają się wskazać odpowiednią kartkę. Dorosły pyta, czy któreś z dzieci wie, którego dnia rozpoczyna się astronomiczne lato. • kartki z nazwami miesięcy: czerwiec, styczeń, grudzień, wrzesień

„Zabawa z balonikami” – porządkowanie miesięcy kalendarzowych, utrwalenie miesięcy wchodzących w skład danej pory roku. Każde dziecko dostaje balonik z nazwą jednego miesiąca w roku. Dzieci mają za zadanie ustawić się w kolejności od stycznia do grudnia. Prosimy dzieci, by powiedziały, ile jest pór roku. Prosimy o połączenie baloników w nowe grupy (wiosna, lato, jesień, zima). Do grupy „wiosna” przynależą kwiecień, maj, czerwiec itd. Dzieci tańczą z balonikami. Podnosimy do góry kartkę z napisem np. WIOSNA. Dzieci biorą baloniki z nazwami miesięcy wiosennych i tańczą. Zabawa jest wielokrotnie kontynuowana. • CD, balonki z nazwami miesięcy i liczbami 1–12

2. „Z czym kojarzy się lato?” – technika niedokończonych zdań, zabawa z piłką. Dorosły pyta dzieci, z czym kojarzy im się lato. Rzuca piłkę do dziecka i zaczyna zdanie: Lato kojarzy mi się… Dziecko łapie piłkę i kończy wypowiedź. • piłka

„Po czym można poznać lato?” – praca plastyczna doskonaląca umiejętność przekazywania informacji w formie graficznej, ekspresja twórcza. Dzieci dostają kartki papieru. Każde z nich rysuje to, co kojarzy mu się z latem. Dziecko prezentuje swoją pracę • kartki, kredki

Tato, czy już lato? – praca z wierszem Beaty Szelągowskiej, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, selekcji informacji, wybieranie zdjęć pasujących do wiersza. Kontynuowanie wiersza z pokazywaniem narysowanych obrazków kojarzących się z latem
Tato, czy już lato?
Beata Szelągowska
Powiedz, proszę! Powiedz, tato,
Po czym poznać można lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach,
Po bitej śmietanie z truskawkami,
Po kompocie z wiśniami,
Po życie, które na polach dojrzewa,
Po słowiku, co wieczorem śpiewa,
Po boćkach uczących się latać,
Po ogrodach tonących w kwiatach,
Po świerszczach koncertujących na łące,
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
Po zapachu skoszonej trawy i róż,
I już!
Dorosły rozsypuje na dywanie zdjęcia różnych obiektów, w tym tych, które wystąpiły w wierszu – maliny, kompot, łany zbóż, słowik, bocian, ogród w kwiatach, świerszcz, biedronka, skoszona trawa, róże.
Ponownie czyta tekst i prosi dzieci o zapamiętanie obiektów wymienionych przez tatę i kojarzących się z latem. Po skończeniu czytania dzieci wybierają tylko te zdjęcia, które ukazują to, o czym była mowa w utworze.Dorosły prosi dzieci, aby przedstawiły rezultaty swoich prac plastycznych. Każde dziecko opowiada, co narysowało. Dorosły ponownie czyta wiersz i po słowach: Po zapachu skoszonej trawy i róż…, prosi dzieci o kontynuowanie treści. W tym celu dzieci wykorzystują nazwy tego, co narysowały, np. po szaleństwach w basenie, po zabawach na piasku. • zdjęcia (maliny, kompot, łany zbóż, słowik, bocian, ogród w kwiatach, świerszcz, biedronka, skoszona trawa, róże, plus inne niepasujące do wiersza)

 

3.Lato płynie do nas – nauka piosenki i zabawa ruchowa do piosenki w parach. Dzieci stają naprzeciwko siebie w parach. Włączamy nagranie.


Lato płynie do nas
sł. Jan Zuchora, muz. Krystyna Kwiatkowska
Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą)
słońce idzie drogą. (rysują w powietrzu słońce)
Z górki chmurki biegną dwie,
śpieszą się jak mogą. (biegną w miejscu)
Ref.: Hop! Hop! – słychać w koło. (dzieci podskakują z rękami na biodrach, jedno dziecko z pary robi obrót)
Hop! Hop! – echo woła. (podskakują z rękami na biodrach, drugie dziecko z pary robi obrót)
Po jeziorze łódka mknie, (bujają się, trzymając za ręce)
lato płynie do nas.
Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą)
nadszedł czas zabawy, (tańczą w kółko, trzymając się za ręce)
pędzi, goni w polu wiatr, (biegną w miejscu)
chce się z nami bawić. (tworzą duże grupowe koło)
Ref.: Hop! Hop!…. (jak wyżej)
Raz, dwa, raz i dwa, (uderzają w ręce kolegi / koleżanki z prawej i lewej strony)
wiatr wesoło pląsa, (tańczą w dużym kole)
w górze, w chmurze, w ciszy pól (podskakują na palcach w rytm piosenki)
dzwoni śpiew skowronka.
Ref. Hop! Hop!….

4.Malowanie kolorowymi bańkami na dużych brystolach – doskonalenie motoryki małej, aparatu artykulacyjnego oraz ekspresji twórczej. Dorosły zabarwia płyn do baniek farbami lub barwnikami spożywczymi. Dzieci robią bańki bardzo blisko dużej kartki – rozpryskują zabarwiony płyn i w tej sposób tworzą barwne kompozycje. • farby lub barwniki spożywcze, duża kartka, bańki mydlane

5.„Letnie memo” – zabawa doskonaląca pamięć świeżą na bazie gry stworzonej przez dzieci na papierowych talerzykach. Każde dziecko dostaje dwa papierowe talerzyki i rysuje na nich proste symbole kojarzące mu się z latem. Symbole muszą być takie same. Talerzyki zostają ułożone dnem do dołu na dywanie. Dzieci grają z dorosłym w memo -szukają identycznych talerzyków. Wygrywa osoba, która zbierze ich najwięcej. • papierowe talerzyki, flamastry

6. „Zabawa ruchowa z piłką” – tworzenie rymów do słów związanych z latem, doskonalenie słuchu fonemowego. Dorosły podaje wyraz kojarzący mu się z latem, np. słońce – rzuca piłkę do dowolnego dziecka. Dziecko łapie piłkę i podaje rym do usłyszanego słowa. Następnie podaje piłkę dalej i wymienia przy tym inne słowo, które jemu kojarzy się z latem. Zabawa może być kontynuowana także w wariancie z głoską w nagłosie. Dziecko łapiące piłkę wymienia głoskę, na którą zaczyna się wyraz podany przez poprzednika, i wymyśla słowo z tą głoską). • piłka

Możliwość komentowania jest wyłączona.